"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Forsner

Jag är docent i omvårdnad och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt psykiatrisk vård. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej, jag heter Maria Forsner, jag är lektor och docent i Omvårdnad.

Som sjuksköterska har jag tidigare varit verksam inom många olika områden (medicin, infektion, psykiatri osv) och senast inom barnsjukvården. Där jobbade jag på vårdavdelning för barn och ungdomar och hade särskilt ansvar för att hjälpa barn och ungdomar att komma över sin rädsla i samband med sjukvård genom att distrahera sig med hjälp av sin fantasi "Guided Imagery".

Jag undervisar inom sjuksköterskeutbildning på grund- och avancerad nivå.

Min forskning är främst fokuserad på hälsa och omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar. Särskilt har jag intresserat mig för hur barn och ungdomar upplever sjukvårdsprocedurer såsom "stick" och hur vi kan underlätta för dem och minska smärta, rädsla och obehag.

Just nu är jag engagerad i två forskningsprojekt som berör hur barn i olika länder förstår och anpassar sig till information om Coronapandemin och COVID19. Samt hur barn och ungdomar mår under pandemin.

Jag disputerade 2006 med avhandlingen "Att vara barn i sjukdom och sjukvård" och blev Docent 2015.

Jag har tidigare varit anställd på Högskolan Dalarna och har en anknytning på KI, Biovetenskaper och näringslära.

Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Elsevier 2023, Vol. 73 : e646-e651
Blixt, Cornelia; Johansson, Elin; Forsner, Maria; et al.
European Journal of Pediatrics, Springer Nature 2023, Vol. 182, (10) : 4707-4721
Bray, Lucy; Carter, Bernie; Kiernan, Joann; et al.
Pediatric Nursing, Jannetti Publications 2023, Vol. 49, (1) : 32-
Edwinson Månsson, Marie; Forsner, Maria; Hedén, Lena
Paediatric and Neonatal Pain, John Wiley & Sons 2023, Vol. 5, (4) : 110-118
Forsner, Maria; Cyrén, Monika; Gerdin, Anna; et al.
Pediatrisk omvårdnad, Stockholm: Liber 2023 : 129-147
Forsner, Maria; Edwinson Månsson, Marie; Rullander, Anna-Clara
Journal for Specialists in Pediatric Nursing, John Wiley & Sons 2023, Vol. 28, (1)
Göthesson, Johanna; Håkansson, Linnéa; Olinder, Anna Lindholm; et al.
Nature, Springer Nature 2023, Vol. 615 : 874-883
Mishra, Anu; Zhou, Bin; Rodriguez-Martinez, Andrea; et al.
Journal of the American Nutrition Association, American Nutrition Association 2023, Vol. 42, (1) : 55-66
Moradell, Ana; Santaliestra-Pasías, Alba M.; Aparicio-Ugarriza, Raquel; et al.
Nature Medicine, Nature Publishing Group 2023, Vol. 29 : 2885-2901
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), ; Forsner, Maria; Söderberg, Stefan
European Journal of Clinical Nutrition, Springer Nature 2022, Vol. 76, (12) : 1690-1696
Giménez-Legarre, Natalia; Santaliestra-Pasías, Alba M.; De Henauw, Stefaan; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2022, Vol. 50, (6) : 693-702
Jenholt Nolbris, M.; Ragnarsson, Susanne; Brorsson, A.-L.; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2022, Vol. 50 : 144-151
Rydström, Lise-Lott; Ångström-Brännström, Charlotte; Blake, Lucy; et al.
Journal of the American Nutrition Association, Taylor & Francis 2022, Vol. 41, (5) : 468-480
Santaliestra-Pasías, Alba M.; Felez, Alicia Pérez; Huybrechts, Inge; et al.
Physiotherapy Theory and Practice, Taylor & Francis 2022, Vol. 38, (7) : 879-889
Sjöberg, Veronica; Forsner, Maria
International Journal of Food Sciences and Nutrition, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 73, (1) : 71-81
Wisnuwardani, Ratih W.; De Henauw, Stefaan; Forsner, Maria; et al.
Health Education Journal, Sage Publications 2021, Vol. 80, (7) : 811-832
Bray, Lucy; Blake, Lucy; Protheroe, Jo; et al.
Child and Adolescent Social Work Journal, Springer 2021, Vol. 38, (6) : 599-610
Forsner, Maria; Elvhage, G.; Ewalds-Kvist, B. M.; et al.
Pediatric quality & safety, Lippincott Williams & Wilkins 2021, Vol. 6, (1)
Forsner, Maria; Mörelius, Evalotte; Hanberger, Lena
Pain Management Nursing, Elsevier 2021, Vol. 22, (4) : 516-521
Hanberger, Lena; Tallqvist, Emma; Richert, Amanda; et al.
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Elsevier 2021, Vol. 61 : A10-A12
ISupport Team,
eLIFE, eLife Sciences Publications Ltd 2021, Vol. 10
Iurilli, Maria LC; Forsner, Maria; Nordendahl, Maria; et al.
Vaccine: X, Elsevier 2021, Vol. 9
Nilsson, S.; Mattson, J.; Berghammer, M.; et al.
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2021, Vol. 24, (4) : 685-695
Souza Santos, Thanise Sabrina; Julián, Cristina; Vincenzi, Silvana Ligia; et al.
Clinical Nutrition, Churchill Livingstone 2020, Vol. 39, (6) : 1919-1926
Arouca, Aline B; Meirhaeghe, Aline; Dallongeville, Jean; et al.
Nature, Springer Nature 2020, Vol. 582, (7810) : 73-77
Taddei, Christina; Zhou, Bin; Bixby, Honor; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (1) : 173-192
Taddei, Cristina; Jackson, Rod; Zhou, Bin; et al.
Journal of Nutrition, Oxford University Press 2020, Vol. 150, (6) : 1610-1618
Wisnuwardani, Ratih Wirapuspita; De Henauw, Stefaan; Ferrari, Marika; et al.
European Journal of Nutrition, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 59 : 801-812
Wisnuwardani, Ratih Wirapuspita; De Henauw, Stefaan; Forsner, Maria; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2019, Vol. 58, (5) : 2051-2065
Arouca, Aline B.; Santaliestra-Pasías, Alba M.; Moreno, Luis A.; et al.
Nature, Vol. 569, (7755) : 260-264
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC),
European Journal of Nutrition, Springer 2019, Vol. 58, (6) : 2345-2363
Wisnuwardani, Ratih Wirapuspita; De Henauw, Stefaan; Androutsos, Odysseas; et al.
Maternal and Child Nutrition, John Wiley & Sons 2018, Vol. 14, (1)
Esteban-Cornejo, Irene; Henriksson, Pontus; Cadenas-Sanchez, Cristina; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2018, Vol. 57, (3) : 951-963
Michels, Nathalie; Vynckier, Lisa; Moreno, Luis A; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2018, Vol. 47, (3) : 872-883i
Zhou, Bin; Bentham, James; Di Cesare, Mariachiara; et al.
Journal of Child Health Care, SAGE PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 21, (4) : 392-403
Nilsson, Stefan; Hanberger, Lena; Olinder, Anna Lindholm; et al.
The Lancet, Vol. 389, (10064) : 37-55
Zhou, Bin; Bentham, James; Di Cesare, Mariachiara; et al.
eLIFE, Vol. 5
Bentham, James; Di Cesare, Mariachiara; Stevens, Gretchen A.; et al.
Journal of Child Health Care, Sage Publications 2016, Vol. 20, (3) : 365-373
Forsner, Maria; Nilsson, S; Finnström, B; et al.
Nursing Ethics, Vol. 22, (2) : 176-87
Furingsten, Lovisa; Sjögren, Reet; Forsner, Maria
Acta Paediatrica, Vol. 104, (7) : 724-729
Nilsson, Stefan; Forsner, Maria; Finnström, Berit; et al.
Journal of Child Health Care, Sage Publications 2014, Vol. 18, (3) : 241-252
Forsner, Maria; Norström, Fredrik; Nordyke, Katrina; et al.
Journal of Child Health Care, Sage Publications 2014, Vol. 18, (4) : 336-345
Mattsson, Janet Yvonne; Arman, Maria; Castren, Maaret; et al.
Nursing Research and Practice, Hindawi Publishing Corporation 2014, Vol. 2014
Nilsson, Stefan; Finnström, Berit; Mörelius, Evalotte; et al.
Nursing Ethics, London: Sage Publications 2013, Vol. 20, (5) : 528-538
Mattsson, Janet; Forsner, Maria; Castrén, Maaret; et al.
Journal of Child Health Care, Sage Publications 2011, Vol. 15, (3) : 187-198
Mattsson, Janet Yvonne; Forsner, Maria; Arman, Maria
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Saunders Elsevier 2009, Vol. 24, (6) : 519-528
Forsner, Maria; Jansson, Lilian; Söderberg, Anna

Jag undervisar inom sjuksköterskeprogrammen på grundutbildning för att bli legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterskeutbildning.

Jag är kursansvarig för

  • en kurs i sjuksköterskeprogrammet termin 4 Omvårdnad i olika livsfaser del 2 som ges på campus i Umeå
  • en kurs i röntgensjuksköterskeprogrammet termin 2 Vetenskaplig teori och metod I som ges på campus i Umeå.

Jag handleder också kandidat- och magisteruppsatser och ingår i Betygskommitée (BK) för uppsatser på grundnivå.