Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Marie Kårebrand

Marie Kårebrand

Administratör, ekonomi vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Roll/Befattning: Administratör

marie.karebrand@umu.se

090-786 69 22

Uminova Science Park, plan 3 och KB. E5, Tvistevägen 48 och Linneaus väg 6, 5.041.01 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden. Forskningsadministration Landskapsekologi/Uminova.