Hoppa direkt till innehållet
printicon

EcoChange Umeå

Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare. Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan främst Umeå universitet och Linnéuniversitetet.

Vetenskaplig koordinator

Exempel på projekt inom EcoChange Umeå

Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 juni 2019 till 30 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier
Forskningsämne: Ekologi
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förändrade isförhållanden i ett varmare klimat: Effekter på nordliga akvatiska ekosystem
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morfologins och storlekens betydelse för fytoplanktons reaktion på hydrodynamik
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bentisk och pelagisk produktion i Bottniska vikens kustområden
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Forskningsämne: Biologi
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringsvävars stökiometri (StoichioWeb)
Forskningsämne: Ekologi
Tid 1 juni 2013 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hav och klimathot - långa mätserier ger svar
Hav och klimathot - långa mätserier ger svar

FN:s rapport om hav och klimat bygger på långsiktiga mätningar. Umeå universitet bidrar med viktiga mätserier.