"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Marie Lycksell

Post-doc vid Kemiska institutionen, Umeå Universitet, utstationerad till Institut Laue-Langevin, Grenoble, France. Forskningsfokus är biofysiska studier av membranproteiner.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor (tjänstledig) vid Kemiska institutionen
Anknytning
Postdoktor vid Kemiska institutionen

Min forskning är inriktad på integrativ struktur-modellering av membranproteiner, med ett särskilt fokus på att kombinera molekylär dynamik simuleringar med lågvinkel spridning av neutroner. För närvarande jobbar jag med tungmetalltransporterande P-typ ATPaser, och jag har tidigare arbetat med, och bibehåller ett intresse för, pentamera ligand-styrda jonkanaler.

Jag tilldelades under 2022 ett post-doc anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning, som finansierar min nuvarande position i Prof. Magnus P. Anderssons grupp här vid Umeå Universitet. Mitt projekt är ett samarbete med Dr. Anne Martel vid neutronkällan Institut Laue-Langevin, i Grenoble, Frankrike, till vilken jag utstationerad.

Innan jag anslöt mig till Umeå Universitet erhöll jag doktorsexamen i Biofysik från Stockholms Universitet. Jag gjorde mina doktorandstudier i Prof. Erik Lindahls grupp, och som del av den nationella forskarskolan för neutronspridning (Swedness). Jag har från Kungliga Tekniska Högskolan en masterexamen i Molekylär vetenskap och teknik, samt civilingenjörs examen och kandidatexamen i Bioteknik.

Jag har publicerat tre forskningsartiklar i PNAS och varit inbjuden talare till International Union of Crystallographys kongress. Jag har gett från abstrakt utvalda presentationer vid en rad olika konferenser, inklusive Biophysical Societys årliga möte, European Biophysical Societies kongress, Svenska konferensen för makromolekylär struktur och funktion Sweprot, Svenska neutron spridnings sällskapets årliga möte, och vid Société Français de Biophysique grupp för membranstudiers kongress. Jag har vunnit the Student Research Achievement Award (SRAA) poster tävling, och tilldelats the Committee for Professional Opportunities for Women (CPOW) resestipendium. Jag har presenterat mitt arbete i Institut Laue-Langevins årliga rapport, och bidragit till universitetens tredje uppgift genom att presentera vid Svenska Kemisamfundets Berzeliusdagar för gymnasieungdomar.

 

ORCID 0000-0003-3271-7973

Forskargrupper

Gruppmedlem