"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marius Sommer

Mina arbetsuppgifter är i första hand kopplat till undervisning inom ffa idrottsrelaterade kurser och program. Jag är även mental rådgivare för universitetets elitidrottsstudenter

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Medigagränd 14, A-110 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en doktorsgrad i psykologi med inriktning idrottspsykologi och är anställd som universitetslektor. Förutom undervisningsuppdrag så är jag bl.a. verksam som mental rådgivare för Idrottshögskolans elitidrottsstudenter.

Jag är framför allt intresserad av prestationsutveckling och prestationsoptimering inom idrotten. Således har min forskning mestadels fokus på idrott och prestation med tonvikt på begrepp som motivation och självreglerat lärande såväl som på motorisk timing, koordination och motorisk kontroll.

Jag utvecklar, leder och undervisar på kurser för Tränarprogrammet (t.ex. grupp- och organisationspsykologi och Idrottsmedicin med inriktning Idrottspsykologi) och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott (t.ex. konsultationsmetodik).

Min vetenskapliga verksamhet omfattar i stora drag:
• Effekter av timing-träning på prestation, teknik och hjärnans aktiveringsmönster i golf och fotboll.
• Funktionell lateralitet (sidopreferens och sido-dominans) inom fotboll och snowboard
• Motivation, lärande och prestation hos idrottare
• betydelsen av relationsmönster och kommunikation mellan tränare och adepter för optimala prestationer

Min erfarenhet som tävlingsidrottare på elitnivå, såväl som min anställning som mental rådgivare för Svenska Snowboardlandslaget inför OS i Sochi 2014 är till stor nytta i undervisningssammanhang relaterat till idrottspsykologi, men också i relation till min forskning på prestationsutveckling och prestationsoptimering inom idrotten.

Jag har gjort hela min grundutbildning vid Umeå Universitet, och min forskarutbildning finansierades delvis av anslag från Centrum för Idrottsforskning. Jag disputerade våren 2014, och anställdes som Lektor vid institutionen för psykologi våren 2015.

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Marius_Sommer">Marius Sommer on ResearchGate</a>

Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9 : 1-16
Rönnqvist, Louise; McDonald, Rachel; Sommer, Marius
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 12
Sommer, Marius; Häger, Charlotte; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
Årsbok 2014: Svensk idrottspsykologisk förening
Lindberg, Emma; Jonsson, Lena; Sommer, Marius
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Vol. 2 : 10-13
Sommer, Marius
Sports Biomechanics, Taylor & Francis Group 2014, Vol. 13, (1) : 1-16
Sommer, Marius; Häger, Charlotte; Rönnqvist, Louise
Word Conference on Science and Soccer 4.0.  WCSS Abstract Book, Portland, Oregon, USA.: 2014 : 36-36
Sommer, Marius; Rönnqvist, Louise
Örebro: Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF) 2014
Stenling, Andreas; Wallin-Tornberg, Rasmus; Ivarsson, Andreas; et al.
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, (1) : 54-58
Sommer, Marius; Rönnqvist, Louise
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, (31) : 31-32
Sommer, Marius; Rönnqvist, Louise
Journal of Sports Sciences & Medicine. Free electronic journal, Ankara / Turkey: Asist Group 2009, Vol. 8, (4) : 648-656
Sommer, Marius; Rönnqvist, Louise

Forskargrupper

Gruppmedlem