"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Matias Hannuksela

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Anestesiologi och intensivvård
Plats
5A, Målpunkt H62, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Perfusion, Sage Publications 2020, Vol. 35, (3) : 236-245
Karlsson, Mattias; Hannuksela, Matias; Appelblad, Micael; et al.
Genetics in Medicine, Nature Publishing Group 2019, Vol. 21, (1) : 144-151
Wallace, Stephanie E.; Regalado, Ellen S.; Gong, Limin; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2018, Vol. 52, (6) : 301-307
Hannuksela, Matias; Johansson, Bengt; Carlberg, Bo
Perfusion, Sage Publications 2018, Vol. 33, (6) : 453-462
Svenmarker, Staffan; Hannuksela, Matias; Haney, Michael
Umeå University medical dissertations, 1891
Hannuksela, Matias
BMC Medical Genetics, Vol. 17
Hannuksela, Matias; Stattin, Eva-Lena; Klar, Joakim; et al.
Aorta, Vol. 3, (1) : 1-8
Hannuksela, Matias; Stattin, Eva-Lena; Johansson, Bengt; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2014, Vol. 111, (9-10) : 399-403
Hannuksela, Matias; Stattin, Eva-Lena; Nyberg, Peter; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Vol. 40, (3) : 175-178
Hannuksela, Matias; Lundqvist, Stefan; Carlberg, Bo

Forskargrupper

Gruppmedlem