"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dissektion av ärftliga torakala aortasjukdomar (HTAD)

Forskningsprojekt Ärftliga thorakala aortasjukdomar (HTAD) är en alltmer uppmärksammad diagnos. Incidensen av dissektioner av thorakala aorta (den del av kroppspulsådern som sitter i bröstkorgen) har i allmänhet beräknats till 6/100 000 invånare per år, och 20-40% av dem har uppskattas vara familjära.

Projektansvarig

Bo Carlberg
Läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 51

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2017-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Hos de flesta drabbade dissekterar aorta genom sakta växande aortaaneurysm, vanligen i den uppåtstigande delen av aorta. Till slut kommer en skada i kärlets innersta skikt att initiera en aortadissektion och då ökas vanligtvis diametern på aneurysmet avsevärt. Några ärftliga syndrom som Marfans-, Loeys-Dietz-och Ehlers-Danlos-av vaskulär typ är förknippade med hög risk för aorta dissektioner. Under de senaste åren, har ytterligare gener varit möjligt att koppla till familjära aortasjukdomar. Men i tre av fyra familjer är de genetiska analyserna fortfarande negativa. Att hitta den sjukdomsframkallande genen är mycket viktigt då det förenklar screening i familjen, eftersom fenotypen vanligtvis är otydlig hos unga vuxna. Dessutom har fenotyp, prognos och förebyggande åtgärder visat sig vara olika för de olika sjukdomarna.

I våra familjer med ärftliga thorakala aortasjukdomar (HTAD) strävar vi efter att söka efter tidigare okända gener som orsakar sjukdomen. Vi utför helgenomsekvensering hos individer från stora familjer med HTAD. Vi försöker också att relatera genotyp till fenotyp, då fenotypen är väl karakteriserad i våra familjer med HTAD; Ålder vid dissektioner, distribution av aneurysm, aortastorlek vid dissektion, andra symtom etc.

I klinisk praxis, är den genetiska orsaken fortfarande okänd i de flesta familjer varför det är av stor betydelse att definiera fenotyp.  I våra första undersökta patienter, (n = 130) fann vi att screening av fenotyp med aortadiametrar, MRI och ekokardiografi i familjer med HTAD, inte upptäcker alla anlagsbärare och därmed måste upprepas. Detta är i motsats till kliniska riktlinjer, som inte rekommenderar upprepad screening.

Dessutom, i denna kohort, visade vi att ekokardiografi och MRI visar nästan identiska aortadiametrar. Således, i familjer med aortasjukdom i uppåtstigande aorta, kan ekokardiografi ersätta MRI i många undersökningar.

I en av våra största familjer fann vi att sjukdomen orsakas av en mutation i MYLK-genen. Det finns bara en tidigare publikation av familjer med MYLK-mutationer som en orsak till aortadissektioner. Tillsammans med en internationell grupp fann vi att alla tillgängliga data visar att aortadiametrarna inte är tillräckliga som prediktorer för dissektioner hos dessa patienter. Därför är rekommendationen nu att rekommendera MYLK-HTAD patienter profylaktisk kirurgi vid en viss ålder, som i vissa ärftliga cancerformer.

Senast uppdaterad: 2023-05-11