"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Centrum för kardiovaskulär genetik

Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG) utgörs av ett samarbete mellan fyra kliniska avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus, tillägnat kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftliga hjärt-kärlsjukdomar. Vårt centrum erbjuder unika forskningsmöjligheter genom de stora patient-kohorterna från familjemottagningen på CKG, där långt QT-syndrom (LQTS), hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och ärftliga thorakala aortasjukdomar (HTAD) är de vanligaste diagnoserna. Det främsta syftet med vår forskning är att förhindra plötslig kardiovaskulär död genom att undersöka patofysiologiska mekanismer och korrelera genetiska fynd (genotyp) till de observerbara symtomen (fenotyp) hos patienter med livshotande ärftliga kardiovaskulära sjukdomar.

Projektansvariga

Annika Rydberg
Professor emerita
E-post
E-post
Bo Carlberg
Läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 51
Stellan Mörner
Överläkare
E-post
E-post

Översikt

 • Medlemmar

  Anna Lundström
  Forskarstuderande
  E-post
  E-post
  Annika Winbo
  Forskare
  E-post
  E-post

  Externa gruppmedlemmar

  Andra lokala samarbetsparter:

  • Urban Wiklund Assoc Prof,
  • Steen Jensen Assoc Prof,
  • Bengt Johansson Assoc Prof,
  • Madelene Ericsson PhD,
  • Michael Henein Prof,
  • Sören Edvinsson Prof.
Senast uppdaterad: 2024-01-17