Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon

Centrum för kardiovaskulär genetik

Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG) utgörs av ett samarbete mellan fyra kliniska avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus, tillägnat kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftliga hjärt-kärlsjukdomar. Vårt centrum erbjuder unika forskningsmöjligheter genom de stora patient-kohorterna från familjemottagningen på CKG, där långt QT-syndrom (LQTS), hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och ärftliga thorakala aortasjukdomar (HTAD) är de vanligaste diagnoserna. Det främsta syftet med vår forskning är att förhindra plötslig kardiovaskulär död genom att undersöka patofysiologiska mekanismer och korrelera genetiska fynd (genotyp) till de observerbara symtomen (fenotyp) hos patienter med livshotande ärftliga kardiovaskulära sjukdomar.

Projektansvariga

Annika Rydberg
Adjungerad professor
E-post
E-post
Bo Carlberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 51
Stellan Mörner
Överläkare
E-post
E-post