"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Centrum för kardiovaskulär genetik

Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG) utgörs av ett samarbete mellan fyra kliniska avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus, tillägnat kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftliga hjärt-kärlsjukdomar. Vårt centrum erbjuder unika forskningsmöjligheter genom de stora patient-kohorterna från familjemottagningen på CKG, där långt QT-syndrom (LQTS), hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och ärftliga thorakala aortasjukdomar (HTAD) är de vanligaste diagnoserna. Det främsta syftet med vår forskning är att förhindra plötslig kardiovaskulär död genom att undersöka patofysiologiska mekanismer och korrelera genetiska fynd (genotyp) till de observerbara symtomen (fenotyp) hos patienter med livshotande ärftliga kardiovaskulära sjukdomar.

Projektansvariga

Annika Rydberg
Professor
E-post
E-post
Bo Carlberg
Läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 51
Stellan Mörner
Överläkare
E-post
E-post

Översikt

Senast uppdaterad: 2024-01-17