"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matthew Francis

Forskning: Förstå bakteriernas fysiologi och patogenes

Utbildning: Ledare för grundutbildning vid Institutionen för molekylärbiologi

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Matthew Francis Roll: Prefekt
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet, 6L-145 Umeå universitet, 901 87 Umeå

På mitt labb försöker vi förstå mekanismer genom vilka bakterier bevarar biologisk funktion när de utsätts för giftiga miljöer för att säkerställa deras fortsatta tillväxt och överlevnad.

Biografi

Matthew Francis utexaminerades 1990 från Adelaide University med en kandidatexamen med mikrobiologi, genetik och biokemi som huvudämnen. Detta följdes 1997 med en doktorsexamen i ämnet bakteriell patogenes.

Under perioden 1997 till 2001 genomförde han postdoktorsutbildning vid Umeå universitet. År 2002 grundade han sitt eget oberoende forskarteam vid Umeå universitet med stöd från Vetenskapsrådets etableringsbidrag för nyetablerade forskare.

2007 fick han anställning som docent i prokaryot molekylär genetik vid Umeå universitet och fick professorstjänst 2016. Under många år har Matthew Francis deltagit i grundutbildning inom bakteriell infektionsbiologi, genetik och genuttryck. För närvarande leder han grundutbildningen vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Plasmid, Elsevier 2023, Vol. 126
Engling, Pit; Héchard, Tifaine; Edgren, Tomas; et al.
Virulence, London: Taylor & Francis Group 2023, Vol. 14, (1)
Farag, Salah; Francis, Monika K.; Gurung, Jyoti M.; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Negeri, Abebe Aseffa; Mamo, Hassen; Kumar Gahlot, Dharmender; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2023, Vol. 14
Patkowski, Jonasz B.; Dahlberg, Tobias; Amin, Himani; et al.
Molecular Microbiology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 117, (4) : 886-906
Gurung, Jyoti; Amer, Ayad; Chen, Shiyun; et al.
npj Biofilms and Microbiomes, London: Nature Publishing Group 2022, Vol. 8, (1)
Kumar Gahlot, Dharmender; Wai, Sun Nyunt; Erickson, David L.; et al.
Microbiology, Microbiology Society 2021, Vol. 167, (1)
Fei, Keke; Chao, Hong-Jun; Hu, Yangbo; et al.
mBio, American Society for Microbiology (ASM) 2021, Vol. 12, (3)
Fei, Keke; Yan, Huan; Zeng, Xiaoyan; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10
Kumar Gahlot, Dharmender; Taheri, Nayyer; Mahato, Dhani Ram; et al.
Pathogenic Yersinia: methods and protocols, New York, NY, U.S.A.: Humana Press 2019 : 211-229
Costa, Tiago; Francis, Monika K.; Farag, Salah; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 9 : 1-5
Francis, Matthew S; Auerbuch, Victoria
Virulence, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 10, (1) : 37-57
Thanikkal, Edvin J.; Kumar Gahlot, Dharmender; Liu, Junfa; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Research Foundation 2018, Vol. 8
Gurung, Jyoti M.; Amer, Ayad; Francis, Monika; et al.
Type 3 secretion systems: methods and protocols, Humana Press 2017 : 11-31
Francis, Matthew S; Amer, Ayad A A; Milton, Debra; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol. 6
Amer, Ayad; Gurung, Jyoti; Costa, Tiago; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A 2016, Vol. 6
Chen, Shiyun; Thompson, Karl; Francis, Matthew S
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol. 6
Ekestubbe, Sofie; Bröms, Jeanette E.; Edgren, Tomas; et al.
Environmental Microbiology, John Wiley & Sons 2015, Vol. 17, (4) : 1219-1233
Li, Yunlong; Hu, Yangbo; Francis, Matthew; et al.
Environmental Microbiology, Vol. 17, (4) : 1219-1233
Li, Yunlong; Hu, Yangbo; Francis, Matthew S.; et al.
Molecular Microbiology, John Wiley & Sons 2014, Vol. 91, (3) : 494-507
Li, Yunlong; Li, Lamei; Huang, Li; et al.
FEBS Letters, Vol. 588, (10) : 1961-1966
Lu, Pei; Zhang, Yong; Hu, Yangbo; et al.
PLOS ONE, San Francisco: Public Library of Science 2013, Vol. 8, (10)
Amer, Ayad; Costa, Tiago; Farag, Salah; et al.
Cellular Microbiology, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 15, (7) : 1088-1110
Costa, Tiago; Amer, Ayad; Farag, Salah; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2013, Vol. 3, (51) : 1-2
Francis, Matthew
Infection and Immunity, Washington: American Society for Microbiology 2013, Vol. 81, (7) : 2296-2308
Obi, Ikenna; Francis, Matthew
Infection, Genetics and Evolution, Elsevier 2012, Vol. 12, (8) : 1729-1742
Costa, Tiago R. D.; Amer, Ayad A. A.; Fällman, Maria; et al.
Research in Microbiology, Elsevier: 2012, Vol. 163, (8) : 518-530
Liu, Junfa; Thanikkal, Edvin; Obi, Ikenna; et al.
BMC Research Notes, BioMed Central 2012, Vol. 5, (1) : 536-
Thanikkal, Edvin; Mangu, Jagadish; Francis, Matthew
Journal of Bacteriology, American Society for Microbiology 2011, Vol. 193, (23) : 6683-6700
Amer, Ayad; Åhlund, Monika; Bröms, Jeanette; et al.
Stress response in pathogenic bacteria, United Kingdom: CAB International 2011 : 185-220
Francis, Matthew
PLOS ONE, Public Library of Science 2011, Vol. 6, (8) : e23314-
Liu, Junfa; Obi, Ikenna R; Thanikkal, Edvin J; et al.
Biochemical Journal, United Kingdom: Portland Press Limited 2011, Vol. 439, (2) : 321-332
Obi, Ikenna; Nordfelth, Roland; Francis, Matthew
PLOS ONE, San Francisco: Public Library of Science 2011, Vol. 6, (2) : e16784-
Thorslund, Sara E; Edgren, Tomas; Pettersson, Jonas; et al.
Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2010, Vol. 285, (33) : 25269-25284
Costa, Tiago R D; Edqvist, Petra J; Bröms, Jeanette E; et al.
Handbook of molecular chaperones: roles, structures and mechanisms, New York: Nova Science Publishers 2010 : 79-148
Francis, Matthew S
Biochemical Journal, Portland Press 2010, Vol. 427, (2) : 217-224
Yasmin, Lubna; Veesenmeyer, Jeffrey L; Diaz, Maureen H; et al.
International Journal of Medical Microbiology, Elsevier 2008, Vol. 298, (3-4) : 183-192
Aili, Margareta; Isaksson, Elin L; Carlsson, Sara E; et al.
J Bacteriol
Bröms, Jeanette E; Francis, Matthew S; Forsberg, Ake
Infect Immun, Vol. 75, (8) : 3913-24
Carlsson, Katrin E; Liu, Junfa; Edqvist, Petra J; et al.
Infect Immun, Vol. 75, (9) : 4386-99
Carlsson, Katrin E; Liu, Junfa; Edqvist, Petra J; et al.
Microbes and infection, Vol. 9, (2) : 224-233
Edqvist, Petra J; Aili, Margareta; Liu, Junfa; et al.
EMBO Journal, Vol. 26, (3) : 902-913
Ottmann, Christian; Yasmin, Lubna; Weyand, Michael; et al.
FEMS Microbiol Lett, Vol. 256, (1) : 57-66
Bröms, Jeanette E; Edqvist, Petra J; Forsberg, Ake; et al.
Molecular Microbiology, Vol. 59, (1) : 31-44
Edqvist, Petra J; Bröms, Jeanette E; Betts, Helen J; et al.
The FEBS Journal, Vol. 273, (3) : 638-646
Yasmin, Lubna; Jansson, Anna L; Panahandeh, Tooba; et al.
Journal of Bacteriology, American Society for Microbiology 2005, Vol. 187, (22) : 7738-7752
Bröms, Jeanette E; Edqvist, Petra J; Carlsson, Katrin E; et al.
Cellular Microbiology, ASM Press, Washington, D.C. 2004 : 362-392
Francis, Matthew S; Schesser, Kurt; Forsberg, Åke; et al.
Journal of Bacteriology, Vol. 186, (13) : 4110-4123
Olsson, Jan; Edqvist, Petra J; Bröms, Jeanette E; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Matthew Francis Lab