"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Matthew Francis Lab

Forskargrupp Francis laboratorium har som ambition att förstå bakteriers fysiologi och patogenes.

Forskningen syftar till att förstå de mekanismer som bakterierna använder för att bevara sin biologiska funktion när de utsätts för giftiga miljöer för att säkerställa deras fortsatta tillväxt och överlevnad. På så sätt har forskarna vid Francis laboratorium identifierat ett stress-responsivt regleringssystem som fungerar som en omkopplare för att bakterierna ska kunna anpassa sitt fysiologiska tillstånd efter miljöförhållandena. Forskningen syftar också till att definiera interaktioner på molekylärnivå som krävs för att en bakteriell patogen ska kunna undvika att dödas av värdens immunceller, trots att de går i närstrid med dessa celler. Härigenom har Francis laboratorium tillsammans med viktiga samarbetspartner kunnat göra viktiga bidrag till att öka förståelsen för proteinsekretion i bakterier.

Denna kunskap kan potentiellt användas för att identifiera processer som är så viktiga för bakteriell överlevnad inuti och utanför en värd att det blir deras ”akilleshäl”. Detta ger hopp om att det genom kemisk påverkan på dessa specifika mekanismer kan vara möjligt att utveckla nya kategorier av effektiva antibakteriella läkemedel för att förbättra hälsoutsikterna för många människor över hela världen.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Molekylär medicin
Forskar om patogenicitet hos bakterien Yersinia pseudotuberculosis

'EC' postdoktor Jagadish brinner för forskning och känner också glädje i att vägleda och lära andra.

Senast uppdaterad: 2024-02-07