"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Michael Lindblad

Forskare och lärare på Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Forskar med inriktning på ungas övergångar och karriärutveckling. Aktuella forskningsprojekt - se nedan.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som timlärare till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Under 2018- 2021 har jag medel från Lärarhögskolan vid Umeå universitet för forskningsprojektet Unga samers karriärutveckling som syftar till att generera kun­skaper om unga samer och deras över­gångar från skola till arbete, ett närmast helt obeforskat område, som kan bidra till för­bättrat sam­hälleligt stöd.

Youth on the Move: Tendencies and Tensions in Youth Policies and Practices, Helsinki: Helsinki University Press 2020 : 79-99
Lindblad, Michael; Lundahl, Lisbeth
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Lundahl, Lisbeth; Lovén, Anders; Holm, Ann-Sofie; et al.
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 25
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : i-vi
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
Barn och migration, Stockholm: Delegationen för migrationsstudier 2018 : 61-73
Lindblad, Michael
Immigrant student achievement and education policy: cross-cultural approaches, Cham: Springer 2018 : 69-85
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael
Journal of Education and Work, Taylor & Francis 2017, Vol. 30, (1) : 39-52
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
NERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education : 280-280
Lundahl, Lisbeth; Lindblad, Michael
Resultatdialog 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet 2015 : 107-116
Lundahl, Lisbeth; Lidström, Lena; Lindblad, Michael; et al.
ECER 2013: Programme
Svedberg, Gudrun; Lindblad, Michael; Lovén, Anders; et al.
Umeå: Instititionen för tillämpad utbildningsvetenskap 2011
Lindblad, Michael