"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lära för karriärvalet

Forskningsprojekt Ungas gymnasieval behöver vara långsiktiga och välgrundade eftersom vägarna till vuxenlivet blivit allt längre, mer diversifierade och mer riskfyllda. Samtidigt har det blivit allt svårare att fatta sådana val. En svåröverskådlig gymnasiemarknad och en arbetsmarknad som de unga oftast vet föga om bidrar till detta. Grundskolan har ett uppdrag att ge eleverna en god förberedelse för att kunna välja väg framåt, men forskningen om vad de unga faktiskt lär sig i detta avseende är hittills ringa.

Projektet ska ge kunskaper om grundskolans informella läroplan för karriärlärande: innehåll och aktiviteter som ska ge en grund för att fatta val om fortsatt utbildning och yrke, och vilka aktörer i och utanför skolan som bidrar till denna läroplan. Projektet bygger på enkäter till unga i tre regioner som gör eller nyligen gjort sina gymnasieval, en enkätstudie bland vägledare i samma regioner samt fallstudier vid ett mindre antal grundskolor. Fallskolorna representerar skilda upptagningsområden och skolmarknader. Här intervjuas rektorer, lärare, vägledare och elever, och information och undervisning från förekommande aktörer dokumenteras. Projektet fyller en kunskapslucka i forskningen om ungas övergångar i skolan och till arbetsmarknad och högre utbildning. Avsikten är även att bidra till att utveckla skolans sätt att arbeta med dessa frågor på ett professionellt sätt och därigenom förebygga att unga gör mindre välgrundade och därmed kostsamma val.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-04-01 2019-04-01

Finansiering

Forte

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2019-09-18