Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Nina Karalija

Nina Karalija

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Diagnostisk radiologi
Plats
3A, 2 tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som första forskningsingenjör till Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning syftar till att kartlägga processer i hjärnan som förklarar individuella skillnader i kognitiv funktion hos äldre individer. Dopaminsystemet är av särskilt intresse, eftersom det reglerar kognitiva processer och genomgår förändringar i takt med ökad ålder. De huvudsakliga frågeställningarna är (i) vilka faktorer driver dopaminförlust vid normalt åldrande? och (ii) hur påverkas kognitiva förmågor av dopaminförlust? Dessa frågeställningar undersöks i huvudsak inom ”the Cognition, Brain, and Aging (COBRA) study”. COBRA drivs av forskare vid Umeå Universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet, samt Max Planck Institutet Berlin. Jag är även samarbetspartner i andra åldrandestudier, bl.a. Betula, PHIBRA och Berlin Aging Study II. Metoder som används för att besvara frågeställningarna innefattar hjärnavbildningsteknik (MRI och PET), genetiska analyser, samt kartläggning av livsstil, hälsa och kognition. Jag har också flerårig erfarenhet av grundforskning, och metoder som in vivo elektrokemi, immunohistokemi och cellodling.

NeuroImage, Academic Press 2021, Vol. 245
Karalija, Nina; Köhncke, Ylva; Düzel, Sandra; et al.
Neurobiology of Aging, Elsevier 2021, Vol. 105 : 272-279
Karalija, Nina; Papenberg, Goran; Wåhlin, Anders; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (1)
Korkki, Saana M.; Papenberg, Goran; Karalija, Nina; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2021, Vol. 31, (7) : 3435-3450
Nordin, Kristin; Nyberg, Lars; Andersson, Micael; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Sage Publications 2021, Vol. 41, (7) : 1778-1790
Vikner, Tomas; Eklund, Anders; Karalija, Nina; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Sage Publications 2020, Vol. 40, (9) : 1859-1868
Karalija, Nina; Jonasson, Lars S.; Johansson, Jarkko; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2020, Vol. 30 : 989-1000
Papenberg, Goran; Karalija, Nina; Salami, Alireza; et al.
Neurochemistry International, Elsevier 2019, Vol. 131
af Bjerkén, Sara; Stenmark Persson, Rasmus; Barkander, Anna; et al.
Journal of cognitive neuroscience, MIT Press 2019, Vol. 31, (2) : 314-325
Karalija, Nina; Papenberg, Goran; Wåhlin, Anders; et al.
Annals of Clinical and Translational Neurology, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 6, (11) : 2291-2303
Karalija, Nina; Wåhlin, Anders; Ek, Jesper; et al.
Brain Structure and Function, Vol. 224, (8) : 2871-2882
Papenberg, Goran; Jonasson, Lars S.; Karalija, Nina; et al.
Journal of cognitive neuroscience, MIT Press 2019, Vol. 31, (9) : 1422-1429
Papenberg, Goran; Karalija, Nina; Salami, Alireza; et al.
Journal of Neuroscience, Vol. 39, (3) : 537-547
Salami, Alireza; Garrett, Douglas D.; Wåhlin, Anders; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (11) : 3894-3907
Lövdén, Martin; Karalija, Nina; Andersson, Micael; et al.
Cerebral Cortex, Oxford University Press 2018, Vol. 28, (7) : 2525-2539
Salami, Alireza; Rieckmann, Anna; Karalija, Nina; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 113, (28) : 7918-7923
Nyberg, Lars; Karalija, Nina; Salami, Alireza; et al.
PLoS Genetics, PLoS 2015, Vol. 11, (12)
Kumar, Anmol; Kopra, Jaakko; Varendi, Kart; et al.
Brain Research, Vol. 1612 : 83-103
Nevalainen, Nina; Riklund, Katrine; Andersson, Micael; et al.
Neuroscience, Vol. 270 : 1-11
Chermenina, Maria; Schouten, P; Nevalainen, Nina; et al.
Neuroscience, Elsevier 2014, Vol. 260 : 73-86
Nevalainen, Nina; Af Bjerkén, Sara; Gerhardt, G A; et al.
Umeå University medical dissertations, 1544
Nevalainen, Nina
PLOS ONE, Vol. 8, (2) : e55706-
Nevalainen, Nina; Lundblad, Martin; Gerhardt, Greg A.; et al.
Journal of Neurochemistry, Vol. 118, (1) : 12-23
Nevalainen, Nina; Af Bjerkén, Sara; Lundblad, Martin; et al.
Neuroscience, Elsevier 2010, Vol. 171, (4) : 1357-1366
Nevalainen, Nina; Chermenina, Maria; Rehnmark, Anna; et al.
af Bjerkén, Sara; Nevalainen, Nina; Lundblad, Martin; et al.