"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nina Khairova

Jag är professor i datorlingvistik. Mina forskningsintressen omfattar datorlingvistik, maskininlärning för textutvinning, detektering av felaktig information, LLM och ansvarsfull AI.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.F.239 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på att förstå naturligt språk, utforska modeller och utveckla metoder för språkbehandling. För närvarande arbetar jag med att bedöma trovärdigheten i offentlig information som publiceras i nyhetsartiklar och sociala medier. Jag är aktivt involverad i följande projekt:

  • En human-AI-metod för att upptäcka felaktig information i samband med nyhetsrapportering om Rysslands invasion av Ukraina
    Projektet syftar till att undersöka effektiviteten i att använda AI-verktyg som ett genomförbart tillvägagångssätt för att upptäcka felaktig information i nyhetsartiklar. Detta innebär tre viktiga steg: (1) Skapa ett omfattande dataset med nyhetsartiklar som täcker viktiga händelser i den ryska invasionen av Ukraina. Artiklarna kommer från etablerade medier i USA, EU, Asien, Ukraina och Ryssland; (2). Semantisk och pålitlig/falsk märkning av datauppsättningen för att förbättra dess informationsrikedom; (3) Tillämpning av Human-AI-lösningar för att identifiera och kategorisera felaktig information i nyhetsartiklarna.
  • Att bygga förtroende i sociala medier: Utvärdering av trovärdigheten i offentlig information om ukrainsk migration till Europa
    Projektet syftar till att utveckla en AI-baserad metod för att objektivt bedöma trovärdigheten av information på sociala medier. Detta tillvägagångssätt bygger på integrationen av AI-algoritmer som ML, textanalys och utvinning av händelseargument. Metoden används för att analysera textinformation på flera språk som hämtats från sociala nätverk och fokuserar på att överväga viktiga etiska, juridiska och samhälleliga frågor relaterade till migrationen av ukrainare till europeiska länder på grund av den pågående ryska invasionen.
ISW-CoLInS 2024. Intelligent Systems Workshop at CoLInS 2024: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Volume III: Intelligent Systems Workshop, CEUR-WS 2024 : 1-15
Khairova, Nina; Holyk, Yehor; Sytnikov, Dmytro; et al.
CoLInS 2023, Computational Linguistics and Intelligent Systems 2023: Proceedings of the 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Volume II: Computational Linguistics Workshop
Khairova, Nina; Hamon, Thierry; Grabar, Natalia; et al.
IEEE Access, IEEE 2023, Vol. 11 : 54093-54111
Khairova, Nina; Mamyrbayev, Orken; Rizun, Nina; et al.
CoLInS 2023, Computational Linguistics and Intelligent Systems 2023: Proceedings of the 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. Volume II: Computational Linguistics Workshop, CEUR-WS 2023 : 77-87
Ybytayeva, Galiya; Mamyrbayev, Orken; Khairova, Nina; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2023