"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

HumaneAI-Net

Forskningsprojekt Projektet förenar Europas främsta forskningscentra, universitet och viktiga industriexperter till ett kompetensnätverk som går utöver en snäv definition av AI och kombinerar världsledande AI-kompetens med nyckelaktörer inom relaterade områden som HCI, kognitionsvetenskap, samhällsvetenskap och komplexitetsvetenskap.

Detta är avgörande för att utveckla ett människo-centrerat varumärke av europeisk AI. Målet är att underlätta utvecklingen av AI-system som förbättrar mänskliga förmågor och stärker individer och samhälle samtidigt som man respekterar mänsklig autonomi och självbestämmande.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-02