Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Responsible Artificial Intelligence

Forskargruppen i ansvarsfull AI bildades för att studera de etiska och samhälleliga effekterna av AI, och samtidigt stödja beslutsfattare genom att utveckla verktyg och metoder för att mildra negativa effekter.

Vi studerar den etiska och samhälleliga effekten av AI genom utvecklingen av verktyg och metoder som designar, övervakar och utvecklar pålitliga AI-system och applikationer.
Vår forskning handlar inte bara om utvecklingen av intelligenta system utan också om att förstå effekterna av deras användning på våra samhällen. Vi arbetar för att säkerställa den etiska tillämpningen av artificiell intelligens (AI), både genom offentligt engagemang och frekvent interaktion med politiska beslutsfattare, och genom att underlätta konstruktionen av ansvarsfull AI.

Vårt mångsidiga tvärvetenskapliga forskningsprogram syftar till att hjälpa alla relevanta aktörer att få tillgång till medel och verktyg för att utveckla, distribuera, driva och styra system, samtidigt som alla etiska, juridiska och socioekonomiska konsekvenser beaktas.

Läs mer om forskningsgruppen på den engelska sidan.

Projekt

Strategic Argumentation för att hantera interaktion mellan intelligenta system och människor
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Trust AI - Trustworthy AI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
ASSOCC
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Responsible Artificial INtelligence (RAIN)
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
HumaneAI-Net
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bias-free chatbots
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 2 september 2019 till 28 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar AI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 maj 2019 till 1 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativt mixed-reality hjälpmedel för barn och unga med autism
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 april 2019 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
HumaneAI
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 30 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI4EU
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI Glass Box - AI glaslåda
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Nyheter Datavetenskap

Robotar i grupp som går att lita på och förstå
Publicerad: 16 feb, 2021

Umeåforskare studerar grupper av robotar som interagerar med varandra och grupper av människor.

Hallå där Lena Kallin Westin!
Publicerad: 15 feb, 2021

Lena är ställföreträdande prefekt och ansvarar för frågor som rör ekonomi och bemanning på datavetenskap.

AI-forskare ger ny syn på digital brottslighet
Publicerad: 27 jan, 2021

AI-forskare ger sin syn på digital brottslighet.

AI-forskare om digital brottslighet
AI-forskare om digital brottslighet

AI-forskare ger sin syn på digital brottslighet.

Anslag till ansvarsfull AI
Anslag till ansvarsfull AI

Umeåforskare får 1,5 miljoner kronor för forskning om AI-system och etiska och sociala värden.

Virginia Dignum på världslista för AI och etik
Virginia Dignum på världslista för AI och etik

Virginia Dignum på världslista över influencers inom AI och etik.