"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ola Billing

Ola Billing

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Enhet: Kirurgi
Plats
6M, 3 tr, Kirurgi forskningslab UCMM, 6M, 901 85 Umeå
Frontiers in Molecular Biosciences, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 9
Jansson, Malin; Lindberg, Jessica; Rask, Gunilla; et al.
Scientific Reports, Springer 2021, Vol. 11, (1)
Raj, Dorota; Billing, Ola; Podraza-Farhanieh, Agnieszka; et al.
Pancreatology (Print), Elsevier 2021, Vol. 21, (6) : 1112-1118
Jacobson, Sara; Dahlqvist, Per; Johansson, Mattias; et al.
Communications Biology, Springer Nature 2021, Vol. 4, (1)
Herdenberg, Carl; Mutie, Pascal; Billing, Ola; et al.
Oncogene, Springer Nature 2021, Vol. 40 : 3707-3718
Billing, Ola; Holmgren, Ylva; Nosek, Daniel; et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, Vol. 25 : 69-77
Jansson, Malin; Billing, Ola; Herdenberg, Carl; et al.
Journal of Pathology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 5, (2) : 130-141
Franklin, Oskar; Billing, Ola; Öhlund, Daniel; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt