"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Hanna Nyström lab

Forskargrupp Växtmönster vid kolorektala levermetastaser, biomarkörer i blodet för spridd cancer samt tumörmikromiljön vid spridd kolorektal cancer.

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är fortsatt en av världens vanligaste cancersjukdomar. Varje år insjuknar över 6 000 patienter i Sverige. Cirka en tredjedel av patienterna får spridning till levern så kallad dottersvulster/levermetastaser. För de patienter där sjukdomen är begränsad så kan det opereras bort och femårs överlevnaden i Sverige för de patienter som genomgår leverkirurgisk behandling överstiger idag 55 procent.

Växtmönstrets betydelse vid kolorektala levermetastaser

Levermetastaser från kolorektal cancer kan växa på olika sätt i levern och det kan man studera i ett mikroskop då vävnaden opererats bort. En stor del av patienterna har ett växtsätt som korrelerar till större risk att få återfall i sin sjukdom (replacement). Detta växtmönster karakteriseras av brist på att immunförsvaret märker av cancern och tumör cellerna kan här nyttja leverns egna blodkärl istället för att bilda egna (angiogenes). Det andra vanliga växtmönstret kallas för ”desmoplastic” och korrelerar till god prognos efter kirurgi och låg risk för återfall. Här tycks kroppens immunförsvar reagera på tumörcellena och en kapsel av bindväv bildar mellan den normala levern och metastasen. Vi vet ännu inte exakt vilka mekanismer som ligger bakom dessa två växtsätt och vi har ännu inte idag ett sätt att klassificera växtsättet innan operation.

Aktuella forskningsprojekt fokuserar på dels att hitta ett icke-invasivt sätt att klassificera vilken typ av metastas en patient har innan operation. I projektet använder vi dels Magnetkameraundersökning och spårämnes-skiktröntgen. Vi jobbar också men att analysera blodprover för att se om vi kan hitta en eller en kombination av markörer i blodet som kan förutsäga vilken metastastyp en patient har. Vidare jobbar vi också med att kartlägga skillnader mellan genuttrycken ifrån vävnad från de olika metastastyperna med in-situ RNA sekvensering.

Biomarkörer i blodet för spridd cancer

Vi jobbar också med att upptäcka nya tumörmarkörer som kan mätas i blodet hos patienter med bland annat kolorektal cancer, bröstcancer och bukspottkörtelcancer.

Vi har bland annat funnit att ett bindvävsprotein (typ IV kollagen) är en lovande markör i blodet för spridd kolorektal och bröstcancer och att den kan användas i kombination med andra markörer för att på ett bättre sätt upptäcka sjukdomen.

Tumörmikromiljöns sammansättning vid spridd kolorektal cancer

Tumörmikromiljön är den miljö som omger och stöjder cancercellerna i en tumör. Det har under åren blivit att tydligare att omgivningen vid cancer spelar en storr roll i att stödja och driva cancercellernas möjlighet till överlevnad och spridning i kroppen. I detta projekt karakteriserar vi tumörmikromiljön med fokus på stromat hos vävnad från patienter med kolorektal cancer som har spridning sig till olika delar av kroppen ( tarmen, lever, lunga, bukhinna, skelett) och jämför det med tumörer från tarmen som aldrig spred sig. På så sätt hoppas vi finna skillnader varför vissa patientern tumör sprider sig men hos andra inte.

Finansiärer av forskningen:

Vetenskapsrådet
Cancerfonden
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (Wallenberg Centre for Molecular Medicine)
Umeå universitet
Region Västerbotten
Jeanssons Stiftelse
U-CAN Umeå
Cancerforskningsfonden Norrland
Svenska Läkarsällskapet
Ihre fellowship

Forskningsledare

Hanna Nyström
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Klinisk medicin

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Region Västerbotten, Cancerforskningsfonden Norrland

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-01-26