"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Oskar Hemmingsson - cancerforskning

Forskningsprojekt Forskningen består av kliniska och experimentella studier som gemensamt syftar till att förbättra cancervården och finna nya behandlingsmöjligheter.

Vi bedriver en egen klinisk randomiserad prövning av lokal kirurgisk behandling mot levermetastaser från bröstcancer och vi deltar i flera andra studier av avancerad cancer. I vårt forskningslab studerar vi bland annat mutationer i signalvägen MAPK och använder nematoden och modellorganismen C. elegans för att finna nya behandlingar mot cancer.

Projektansvarig

Oskar Hemmingsson
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2013-01-01

Finansiering

Forskningen har finansiering från:

  • Wenner-Gren stiftelserna
  • Läkarsällskapet
  • Cancerforskningsfonden i Norrland
  • Region Västerbotten
  • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (Wallenberg Center for Molecular Medicine)
  • Bröstcancerförbundet
  • Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Kliniska studier

Vi studerar kirurgisk behandling av levermetastaser från bröstcancer eftersom det hittills saknas tydliga belägg för om det ska opereras eller inte. Vi driver en randomiserad multicenterstudie, (BRECLIM-studien) där detta studeras i detalj. Inom ramen för BRECLIM-studierna vill vi besvara frågan om leverkirurgi förbättrar överlevnaden vid spridd bröstcancer. Läs mer genom att följa denna länk.

Vi samarbetar inom ramen för det internationella EPIC-nätverket för studier av levercancer och melanom.  Vi deltar också i internationella snapshotstudien om utfall efter leverkirurgi och i studier som bedrivs utifrån nationella kvalitetsregistret för cancer i lever och gallvägar.

Vi deltar därtill i ett flertal nationella och nordiska studier kring behandling av cancer i lever, gallvägar och bukspottskörtel. Vi rekryterar patienter till de kliniska studierna, ASAC, NorPACT  och Keynote-937 

Experimentella studier

Mutationer i signalvägen MAPK har stor betydelse för uppkomst och tillväxt av flera vanliga cancertyper. Vi studerar cancer som drivs av aktiverande mutationer i två delar av MAPK, BRAF och KRAS. Just nu fokuserar vi på melanom som bär på en aktiverande mutation i BRAF och hur behandling med läkemedel mot BRAF kan förbättras med hjälp av proteinet LRIG1.

Vi använder nematoden C. elegans för att studera MAPK i en levande organism. Vi utvecklar en modell i C. elegans för att testa nya substanser mot cancer https://www.umu.se/en/wallenberg-centre-for-molecular-medicine/research/wcmm-associerade-forskare/oskar-hemmingsson/ . Vi använder material från Umeås biobanker för att bekräfta om resultat från laboratoriet stämmer med analyser av prover från patienter.

I ett andra projekt studerar vi om vi kan ta prover från leverns yta för att studera dess metabolism under och efter leverkirurgiska ingrepp. Proverna tas med mikrodialysteknik genom en probe som fästs på leverns yta.

Senast uppdaterad: 2024-03-05