"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Interaktiv processtyrning

Forskningsprojekt Interaktionsdesign har på senare år blivit en naturlig del av vår vardag. Digitala system för självbetjäning vid flygplatser och mataffärer samt mobila och webbaserade system är idag självklarheter. Däremot har Interaktionsdesign inte haft samma genomslag för industriella tillämpningar.

Avsikten med detta projekt är att introducera interaktionsdesign till processindustrin för att demonstrera möjligheterna att ge förbättrat beslutsstöd och enklare kommunikation över avdelningsgränserna. Dagens produktionssystem består av fler och av varandra beroende delprocesser. Ett viktigt arbete för företagen är att optimera, skapa förståelse och lära sig processen. En utmaning är att reducera dimensionaliteten i data och visualisera komplexa samband. Med ett väl designat interaktionssystem finns möjlighet att åstadkomma detta och dessutom sortera information för olika användare. Rätt utvecklat skall ett sådant system även aktivera och engagera användaren och samtidigt skapa förutsättningar för lärande.

Projektansvarig

Ole Norberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 34

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-04-15 2020-12-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

Dagens produktionssystem består av fler och av varandra beroende delprocesser. Ett viktigt arbete för företagen är att optimera, skapa förståelse och lära sig processen. En utmaning är att reducera dimensionaliteten i data och visualisera komplexa samband. Med ett väl designat interaktionssystem finns möjlighet att åstadkomma detta och dessutom sortera information för olika användare. Rätt utvecklat skall ett sådant system även aktivera och engagera användaren och samtidigt skapa förutsättningar för lärande.

I vår förstudie vill vi undersöka hur information ska visualiseras, viken information som ska visualiseras och hur en användare på ett effektivt sätt kan interagera med en underliggande process via visualiseringen.

Visualisering av data innebär en grafisk representation av data. Det handlar om att producera bilder som kommunicerar relationer mellan de representerade storheterna och betraktarna. För att det ska bli en effektiv kommunikation ska en systematisk kartläggning mellan grafiska märken och datavärde användas när visualiseringen skapas. Denna kartläggning fastställer hur datavärde visuellt ska representeras och bestämmer hur och i vilken utsträckning en egenskap hos ett grafiskt objekt, såsom storlek eller färg, kommer att ändras för att återspegla förändringen i värdet hos ett datavärde eller en hel process.

Forskning om vad som bör visualiseras och hur det ska visualiseras har bedrivits under en lång tid. Först handlade det om visualisering i fast form (t.ex. via tryck, i tidningar) men har nu övergått till att mestadels handla om dynamisk visualisering via någon typ av digital skärm. När det handlar om digital visualisering blir förändring av parametrar en viktig del av visualiseringen och inom industri eller vård blir visualisering av gränsvärden och förflyttning mot gränsvärden extremt viktiga.

Projektet ingår i "Digital Media Lab". Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2020-02-27