"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Olle Sundström

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.H.129 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för humaniora
Plats
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning har jag studerat religionspolitik, religionskonflikt och religionsdialog i det arktiska området. Jag har uppehållit mig vid två huvudteman. Det ena handlar om sovjetiska attityder till, och konkreta åtgärder gentemot, traditionella världsåskådningar och ritualer hos urfolk i Sovjetnorden. Det andra temat berör relationen mellan kristendom och inhemsk samisk religion i Skandinavien, såväl historiskt som i dag. Förutom mina egna publikationer har jag även varit medredaktör till ett flertal antologier kring dessa två teman. Jag är också redaktionssekreterare för den mång- och tvärvetenskapliga tidskriften Journal of Northern Studies (www.jns.org.umu.se), som sedan 2007 ges ut av Umeå universitet och Kungliga Skytteanska Samfundet.

DIN: tidsskrift for religion og kultur, Oslo: Novus Forlag 2023, Vol. 2022, (2) : 177-182
Sundström, Olle
Journal for the Study of Religion, Nature and Culture, Sheffield: Equinox Publishing 2023, Vol. 17 : 1-3
Sundström, Olle
DIN: tidsskrift for religion og kultur, Oslo: Novus Forlag 2022, (1) : 129-131
Gilhus, Ingvild Sælid; Kraft, Siv Ellen; Sundström, Olle
Religions around the Arctic: source criticism and comparisons, Stockholm: Stockholm University Press 2022 : 227-255
Sundström, Olle
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University; The Royal Skyttean Society 2022, Vol. 15, (2) : 7-8
Sundström, Olle
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 205-212
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 181-203
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
The Sami and the Church of Sweden: results from a white paper project, Möklinta: Gidlunds förlag 2018 : 9-20
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
Temenos, Finnish Society for the Study of Religion 2018, Vol. 54, (1) : 9-27
Sundström, Olle
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2018, Vol. 12, (1) : 7-10
Sundström, Olle; Edlund, Lars-Erik
Ethnic and Religious Minorities in Stalin's Soviet Union: New Dimensions of Research, Huddinge: Södertörns högskola 2017 : 225-262
Bulgakova, Tatiana; Sundström, Olle
Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society, 5
Ethnic and Religious Minorties in Stalin's Soviet Union: New Dimensions of Research, Huddinge: Södertörns högskola 2017 : 15-30
Kotljarchuk, Andrej; Sundström, Olle
Samerna och Svenska kyrkan: underlag för kyrkligt försoningsarbete, Möklinta: Gidlunds förlag 2017 : 19-23
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 1, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 21-39
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 1121-1135
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
Forskning för kyrkan, 33
Lindmark, Daniel; Sundström, Olle
Encyclopedia of the Barents region: Volume II (N-Z), Oslo: Pax Forlag 2016 : 53-55
Sundström, Olle
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 531-588
Sundström, Olle
Migration and the remaking of ethnic/micro-regional connectedness, Osaka: National Museum of Ethnology 2016 : 211-228
Sundström, Olle
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2015, Vol. 9, (1) : 133-136
Sundström, Olle
Religion, Politics and Nation-Building in Post-Communist Countries, Farnham: Ashgate 2015 : 75-98
Sundström, Olle
DIN: tidsskrift for religion og kultur, Oslo: Novus Forlag 2014, (2) : 109-119
Sundström, Olle
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2013, Vol. 7, (2) : 117-121
Sundström, Olle
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2013 : 65-82
Sundström, Olle
Post-Secular Religious Practices: Based on Papers read at the Symposium on Post-Secular Religious Practices Held at Åbo/Turku, Finland, on 15-17 June 2011, Åbo/Turku: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History 2012 : 350-387
Sundström, Olle
Religion och politik i Ryssland, Uppsala: Swedish Science Press 2012 : 101-138
Sundström, Olle
DIN: tidsskrift for religion og kultur, Oslo: Novus Forlag 2012, (2) : 9-31
Sundström, Olle
Sibirica (keele): Interdisciplinary Journal of Siberian Studies, Berghahn Journals 2011, Vol. 10, (1) : 78-93
Sundström, Olle
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2011, (1-2) : 89-94
Sundström, Olle
Sotsial'naja strategija rossijskoj sistemy obrazovanija: Materialy mezjdunarodnoj nautjnoj konferentsija - tret'ich sankt-peterburgskich sotsiologitjeskich tjtenij 14-15 aprelja 2011 g., Sankt Petersburg, Ryssland: Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj Federatsii 2011 : 431-432
Sundström, Olle
Schamaner: Essäer om religiösa mästare, Nora: Bokförlaget Nya Doxa 2000 : 97-121
Sundström, Olle