"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Anställda medarbetare

Anna Larsson
Telefon
090-786 54 24

Jag är professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning och är forskningsledare för forskningsmiljön och forskarutbildningsämnet historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Christer Nordlund
Telefon
090-786 97 33

Dekan för Humanistisk fakultet och professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria.

Janina Priebe
Telefon
090-786 80 74

Docent och lektor i idéhistoria, med fokus på arktisk historia, hållbarhet, skogsbrukets historia och utvecklingen av naturresursanvändning i arktiska regioner. 

Jenny Eklöf
Telefon
090-786 54 56

Jag är docent i idéhistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier. Forskningsmässigt  intresserar jag mig för kopplingen mellan politik, media och vetenskap i bred bemärkelse. 

Pär Eliasson
Telefon
090-786 79 44
Tabea Hochstrasser
Telefon
090-786 56 51

Jag är doktorand i idéhistoria. Jag forskar om populära idéer om mänsklig samhörighet i den tidigmoderna perioden.

Tora Byström
Telefon
090-786 65 04