Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Christer Nordlund

Christer Nordlund

Professor och ämnesföreträdare för idéhistoria. Forskar och undervisar om vetenskaps-, teknik-, medicin- och miljöhistoria, från 1800-talet och framåt. Förste suppleant i universitetsstyrelsen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
A, Humanisthuset, HF137 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Christer Nordlund är professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria och företrädare för ämnet idéhistoria vid Umeå universitet. Hans forskning och undervisning sker huvudsakligen inom områdena vetenskaps-, teknik- och medicinhistoria samt miljöhistoria, från 1800-talet och framåt. Han är också intresserad av samtida vetenskaps- och teknikstudier liksom den pågående debatten kring forskning, politik, hälsa och miljö.

Nordlund disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet 2001 på avhandlingen Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930, som belönades med "Johan Nordströms och Sten Lindroths pris" av Lärdomshistoriska Samfundet. Sedan dess har han arbetat i flera olika vetenskapliga miljöer. Han var postdoc vid Uppsala universitet 2003 och vid University of Cambridge 2004, Visiting Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala 2007 och 2011, och gästforskare vid Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) i Berlin 2010–2011. Mellan 2007 och 2014 var han Torgny Segerstedt-forskare inom programmet Pro Futura, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Vid humanistiska fakulteten leder Nordlund det mångvetenskapliga området vetenskaps-, teknik- och miljöstudier (VTM). Han har arbetat med flera externfinansierade forskningsprojekt, som utöver artiklar i internationella tidskrifter har resulterat i böckerna Kamerajägaren (medred. 2010), Hormones of Life (2011), Motorspriten kommer (medförf. 2014) och Understanding Field Science Institutions (medred. 2017). I ett pågående projekt studeras kulturella och etiska aspekter av den nya gentekniken Crispr/Cas9 (MAW).

Nordlund är för närvarande huvudhandledare för Jonatan Samuelsson och biträdande handledare för Peter Bennesved. Han har tidigare varit huvudhandledare för Erik Lindenius (disp. 2009), Kristina Espmark (disp. 2012) och Synne Myrebøe (disp. 2019) samt biträdande handledare för Jenny Eklöf (disp. 2007) och Björn Norlin (disp. 2010).

Inom Umeå universitet är Nordlund förste suppleant i universitetsstyrelsen och medlem i styrgruppen för Innovationskontoret. Bland övriga uppdrag kan nämnas att han ingår i styrelsen för Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS); rådgivande nämnden för Centrum för vetenskapshistoria (KVA); nationella rådet för Lärdomshistoriska Samfundets årsbok Lychnos. Han är medlem av International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) och Life Member vid Clare Hall i Cambridge.

Nordlund invaldes som arbetande ledamot i Kungl. Skytteanska Samfundet 2016 och i Kungl. Vetenskapsakademien 2018. Åren 2011–16 var han ledamot i Sveriges unga akademi. Han är även medlem i Lärdomshistoriska Samfundet, Svenska Vitterhetssamfundet, Norrländska Litteratursällskapet/Författarcentrum Norr och Publicistklubben.

Som professor är Nordlund regelbundet anlitad som sakkunnig av svenska och internationella universitet, forskningsfinansiärer och tidskrifter. Han medverkar ibland i massmedierna, främst i dagspress men även i radio, TV och sociala medier. Bland hans populärvetenskapliga arbeten kan nämnas böckerna Vägar till vetenskapen (red. 2013) och Vetandets världar (2019) och tematiska nummer av kulturtidskrifterna Provins (2008) och Horisont (2016).

2020
Humanimalt: Oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu, Malmköping: Exempla förlag 2020 : 95-99
Nordlund, Christer
2019
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
2019
Women in their element: selected women's contributions to the periodic system, Singapore: World Scientific 2019 : 134-144
Espmark, Kristina; Nordlund, Christer
2019
Västerbottens-Kuriren : 22-23
Nordlund, Christer
2019
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK-Press 2019 : 38-39
Nordlund, Christer
2019
Serie Akademi
Nordlund, Christer
2019
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2019, (1-2) : 44-61
Nordlund, Christer; Sörlin, Sverker
2018
Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, Göteborg: Freudianska föreningen 2018, (64-65) : 146-159
Ambjörnsson, Ronny; Elzinga, Aant; Nordlund, Christer; et al.
2018
Från King Alfred till grangenomet: 50 år av växtforskning i Umeå 1967–2017, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2018 : 9-48
Nordlund, Christer
2018
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the making of modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 532-537
Nordlund, Christer
2018
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the making om modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 582-587
Nordlund, Christer
2018
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy and the making of modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 513-518
Nordlund, Christer
2018
Vegetation History and Archaeobotany, Springer 2018, Vol. 27 : 311-317
Nordlund, Christer
2018
Västerbottens-Kuriren
Nordlund, Christer
2018
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2018 : 532-537
Nordlund, Christer
2018
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Malmö: Makadam Förlag 2018 : 513-518
Nordlund, Christer
2018
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2018 : 582-587
Nordlund, Christer
2018
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets Årsbok 2018, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2018 : 161-168
Nordlund, Christer; Sörlin, Sverker
2017
Sagamore Beach, MA: Science History Publications 2017
2017
Understanding field science institutions, Sagamore Beach, MA: Science History Publications Ltd. 2017 : 1-12
Ekerholm, Helena; Grandin, Karl; Nordlund, Christer; et al.
2017
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (4)
Nordlund, Christer
2016
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Vol. 99, (1) : 1-13
Mårald, Erland; Nordlund, Christer
2016
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2016, Vol. 25, (1) : 2-7
Nordlund, Christer
2016
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 25, (1) : 55-56
Nordlund, Christer
2016
Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), Vol. 63, (305) : 23-27
Nordlund, Christer
2016
Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), Svenska Österbottens litteraturförening 2016, Vol. 63, (305) : 4-5
Nordlund, Christer
2016
Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, 25:1
2016
Västerbottens-Kuriren
Nordlund, Christer
2016
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (1) : 38-40
Nordlund, Christer
2015
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
2015
Journal of Northern Studies, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2015, Vol. 9, (2) : 9-36
Lång, Henrik; Mårald, Erland; Nordlund, Christer
2015
Genres of scholarly knowledge production
Nordlund, Christer
2015
Västerbottenskuriren
Nordlund, Christer
2015
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 50-60
Nordlund, Christer
2015
Value practices in the life sciences and medicine, Oxford: Oxford University Press 2015 : 49-70
Nordlund, Christer
2015
Vägar till vetenskapen: Sveriges unga akademi om att bli och vara forskare, Stockholm: Santérus Förlag 2015 : 225-241
Nordlund, Christer
2014
Historisk Tidskrift för Finland, Helsingfors: Historisk tidskrift för Finland 2014, Vol. 99, (2) : 147-190
Ahl-Waris, Eva; Nordlund, Christer
2014
Möklinta: Gidlunds förlag 2014
Egan Sjölander, Annika; Ekerholm, Helena; Eklöf, Jenny; et al.
2014
Västerbottens-Kuriren
Nordlund, Christer
2014
Earth Sciences History, History of the Earth Sciences Society 2014, Vol. 33, (2) : 187-200
Nordlund, Christer
2014
Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2014, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2014 : 149-159
Nordlund, Christer; Granéli, Annette
2013
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2013, (1) : 49-51
Eklöf, Jenny; Nordlund, Christer
2013
History & Technology, Routledge 2013, Vol. 29, (1) : 33-53
Hultman, Martin; Nordlund, Christer
2013
Vägar till vetenskapen: Sveriges unga akademi om att bli och vara forskare, Stockholm: Santérus Förlag 2013 : 225-241
Nordlund, Christer
2013
Historisk Tidsskrift, Vol. 92, (2) : 311-314
Nordlund, Christer
2013
Västerbottens-Kuriren
Nordlund, Christer