"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Anknutna

Hanna Vikström

Jag är en postdoc som främst har studerat resurshistoria, speciellt intersserad av hur och varför globala resursflöden har förhandlats fram.

Jonatan Samuelsson
Telefon
090-786 65 94

Forskar om patientrörelser och medicinjournalistik i Sverige under 1900-talet

Julia Falk
Telefon
090-786 75 06

Doktorand i idéhistoria. Mitt avhandlingsprojekt handlar om spiritismen i Sverige runt sekelskiftet 1900.

Kerstin Thörn
Kjell Jonsson
Lena Eskilsson
Peter Bennesved
Åsa Bergenheim