"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonatan Samuelsson

Forskar om patientrörelser och medicinjournalistik i Sverige under 1900-talet

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.126 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är verksam som forskare i projekten Efterkrigstida medicinjournalistik i svensk press: aktörer, trender och ideal 1945–2000, finansierat av Ridderstads Stiftelse för Historisk Grafisk Forskning, samt Efterkrigstida TV-medicin: medicinska magasin i Sveriges Television 1965–1995, finansierat av Wahlgrenska Stiftelsen

Jag arbetar också vid Uppsala universitet, institutionen för idé- och lärdomshistoria, som forskare i projektet Sjukdomens organisation: Mobiliseringen av patienter i 1900-talets medicin, finansierat av Vetenskapsrådet.

Jag disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet i mars 2022. Min avhandling handlar om den svenska kontroversen om tandlagningsmaterial och ohälsa, som utspelades i mediala, politiska och vetenskapliga sammanhang under 1980- och 90-talen. Jag studerar i avhandlingen hur debatten om den s.k. orala galvanismen uppkom i slutet av sjuttiotalet, hur denna övergick till att handla om amalgam och kvicksilverförgiftning under det tidiga 1980-talet, och hur denna kontrovers sedan tog sig uttryck hos olika aktörer och på olika arenor. 

Bland mina övriga forsknings- och undervisningsintressen kan nämnas medie-, medicin- och teknikhistoria överlag, samt relationen mellan vetenskap och samhälle i bred bemärkelse. Jag sitter i styrelsen för föreningen Mediehistoriskt arkiv, och i redaktionsrådet för skriftserien med samma namn.

 

Land use policy, Elsevier 2024, Vol. 144
Hallberg-Sramek, Isabella; Lindgren, Simon; Samuelsson, Jonatan; et al.
Historiska studier: skrifter från Umeå universitet, 17
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK Press 2022 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2022 : 22-22
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2022, (10 maj) : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Cultures of oral health: discourses, practices, and theory, Abingdon: Routledge 2022 : 204-221
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2022 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Lychnos, Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet 2022 : 337-339
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 22-23
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren
Samuelsson, Jonatan
Inom/utom: kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu, Malmköping: Exempla förlag 2021 : 121-128
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 22-23
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-36
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-37
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Lychnos, Lund: Lärdomshistoriska samfundet 2020 : 344-346
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK Press 2020 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Svenska dagbladet, Stockholm: Schibsted Forlag 2019 : 22-22
Samuelsson, Jonatan

Forskargrupper

Gruppmedlem