Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jonatan Samuelsson

Jonatan Samuelsson

Skriver doktorsavhandling om den svenska kontroversen kring tandamalgam och kvicksilverförgiftning under 1980- och 90-talen. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.126 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt doktorandprojekt handlar om den svenska kontroversen om tandlagningsmaterial och ohälsa, som utspelades i mediala, politiska och vetenskapliga sammanhang under 1980- och 90-talen. Jag studerar hur debatten om den s.k. orala galvanismen uppkom i slutet av sjuttiotalet, hur denna övergick till att handla om amalgam och kvicksilverförgiftning under det tidiga 1980-talet, och hur denna kontrovers sedan tog sig uttryck hos olika aktörer och på olika arenor. 

Bland mina övriga forsknings- och undervisningsintressen kan nämnas tandvårds- och medicinhistoria mer brett, liksom teknik- och mediehistoria, samt relationen mellan vetenskap och samhälle. 

I februari 2021 arrangerade jag, tillsammans med Solveig Jülich vid Uppsala universitet, workshopen "Medicinjournalistikens historia i Sverige: Aktörer, arenor, ideal". Mer information finns på www.umu.se/medjourn2021

Historiska studier: skrifter från Umeå universitet, 17
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK Press 2022 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2022 : 22-22
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2022, (10 maj) : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Cultures of oral health: discourses, practices, and theory, Abingdon: Routledge 2022 : 204-221
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 22-23
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren
Samuelsson, Jonatan
Inom/utom: kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu, Malmköping: Exempla förlag 2021 : 121-128
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2021 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 22-23
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-36
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Stiftelsen VK-Press 2020 : 36-37
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kurriren, Umeå: Stiftelsen VK Press 2020 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Lychnos, Lund: Lärdomshistoriska samfundet 2020 : 344-346
Samuelsson, Jonatan
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK Press 2020 : 18-18
Samuelsson, Jonatan
Svenska dagbladet, Stockholm: Schibsted Forlag 2019 : 22-22
Samuelsson, Jonatan

Forskargrupper

Gruppmedlem