"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för psykologi

Anknutna

Anna Stigsdotter-Neely
Anna Sundström

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Anna-Maria Johansson
Bella Börjesson Strömdahl
Telefon
073-239 02 38
Bengt-Åke Armelius
Telefon
070-414 51 23
Bo Molander
Britt Wiberg
Telefon
070-508 81 37
Britta Sundberg
Börje Lech
Carl Vesterlund
Eva Elgh

Jag är docent och specialist i neuropsykologi. Min forskning har fokuserat på kognitiva och emotionella faktorer vid sjukdomar hos äldre såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och stroke.

Eva Magnusson
Eva Kristina Holmlund
Helene Ohlsson
Helene Ybrandt
Håkan Lönnberg
Irene Johansson
Jan Bergdahl
Joakim Strandberg
Karin Edholm
Katarina Blume
Telefon
026-64 85 00
E-post
kbe@hig.se
Leif Hedman
Louise Rönnqvist
Telefon
090-786 64 11
Maria Lalos
Monica Wennström
Stina Lindbäck
Thomas Rudolfsson
Ylva Varmin
Åke Olofsson
Åsa Söderberg
Örjan Magnusson