"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för psykologi

Anknutna

Andreas Nelson
Anna Stigsdotter-Neely
Anna Sundström

Jag är docent i psykologi och mitt forskningsområde berör framför allt livsstils- och socioekonomiska faktorers relation till kognitivt åldrande och demenssjukdom.

Anna-Maria Johansson
Bella Börjesson Strömdahl
Telefon
073-239 02 38
Bengt Armelius
Telefon
070-414 51 23
Bo Molander
Britt Wiberg
Telefon
070-508 81 37
Britta Sundberg
Eva Magnusson
Eva Kristina Holmlund
Frida Bertilsson
Telefon
090-786 69 68

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande, kognitiv förmåga och personlighetsdrag, dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö.

Helen Forman
Helene Ohlsson
Helene Ybrandt
Håkan Lönnberg
Irene Johansson
Jan Bergdahl
Katarina Blume
Telefon
026-64 85 00
E-post
kbe@hig.se
Leif Hedman
Louise Rönnqvist
Telefon
090-786 64 11
Maria Lalos
Monica Wennström
Pia Elbe
Telefon
090-786 88 19
Stina Lindbäck
Thomas Rudolfsson
Ylva Varmin
Åke Olofsson
Örjan Magnusson