"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kristina Westerberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-113 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Current Psychology, Springer 2023, Vol. 42 : 10613-10628
Romeo, Marina; Yepes-Baldó, Montserrat; Nordin, Maria; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2021, Vol. 8, (1) : 163-170
Lundmark, Robert; Nordin, Maria; Yepes-Baldó, Montserrat; et al.
Vård och omsorg i det 21:a århundradet, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Westerberg, Kristina; Nordin, Maria
Economic and Industrial Democracy, Sage Publications 2021, Vol. 42, (4) : 899-916
Westerberg, Kristina; Pienaar, Jacobus; Nordin, Maria; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (12)
Romeo, Marina; Yepes-Baldo, Montserrat; Westerberg, Kristina; et al.
Employee relations, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 41, (3) : 358-373
Romeo, Marina; Yepes-Baldó, Montserrat; Ángel Piñeiro, Miguel; et al.
European Journal of Work and Organizational Psychology, Routledge 2019, Vol. 28, (1) : 74-84
Tafvelin, Susanne; Stenling, Andreas; Lundmark, Robert; et al.
International Journal of Adolescence and Youth, Routledge 2018, Vol. 23, (1) : 36-51
Hjelte, Jan; Stenling, Andreas; Westerberg, Kristina
Natur och kultur 2018
Kaiser, Niclas; Lundberg, Mattias; Nordin, Maria; et al.
International Journal of Workplace Health Management, Emerald Group Publishing Limited 2018, Vol. 11, (5) : 294-304
Nordin, Maria; Romeo, Marina; Yepes-Baldo, Montserrat; et al.
Psychology, Scientific Research Publishing 2018, Vol. 09, (12) : 2649-2661
Romeo, Marina; Yepes-Baldó, Montserrat; Westerberg, Kristina; et al.
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2018, Vol. 48, (2) : 430-448
Tafvelin, Susanne; Isaksson, Kerstin; Westerberg, Kristina
Western Journal of Nursing Research, Sage Publications 2018, Vol. 40, (1) : 52-66
Yepes-Baldó, Montserrat; Romeo, Marina; Westerberg, Kristina; et al.
Journal of Vocational Education and Training, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 69, (4) : 617-636
Hauer, Esther; Nordlund, Annika; Westerberg, Kristina
Health & Social Care in the Community, Vol. 25, (2) : 621-629
Westerberg, Kristina; Hjelte, Jan; Josefsson, Sara
Social Work in Public Health, Abingdon: Routledge 2015, Vol. 30, (6) : 516-533
Hjelte, Jan; Sjöberg, Magdalena; Westerberg, Kristina; et al.
Leadership in Health Services, Emerald Group Publishing Limited 2015, Vol. 28, (3) : 216-227
Westerberg, Kristina; Tafvelin, Susanne
Nordic Journal of Social Research, Høgskolen i Innlandet 2014, Vol. 5 : 1-20
Hjelte, Jan; Westerberg, Kristina
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2014, Vol. 44, (4) : 886-904
Tafvelin, Susanne; Hyvönen, Ulf; Westerberg, Kristina
Health & Social Care in the Community, John Wiley & Sons 2014, Vol. 22, (5) : 461-468
Westerberg, Kristina; Tafvelin, Susanne
Journal of Vocational Education and Training, Routledge 2013, Vol. 65, (3) : 319-332
Westerberg, Kristina; Hjelte, Jan
Journal of Workplace Learning, Emerald Group Publishing Limited 2012, Vol. 24, (1) : 19-33
Hauer, Esther; Nordlund, Annika; Westerberg, Kristina
BMC Geriatrics, Vol. 12 : 62-
Häggqvist, Beatrice; Stenvall, Michael; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Social Work Education, London: Routledge 2012, Vol. 31, (1) : 465-484
Westerberg, Kristina; Hjelte, Jan; Brännström, Jan; et al.
Journal of Leadership and Organizational Studies, SAGE 2011, Vol. 18, (4) : 480-492
Tafvelin, Susanne; Armelius, Kerstin; Westerberg, Kristina
The Work Environment: Impact of Technological, Social and Climate Change, Göteborg: 2011 : 87-87
Tafvelin, Susanne; Westerberg, Kristina
UFFE-meddelande, 1
Westerberg, Kristina; Bolin, Lena; Nilsson, Camilla
Abstract of the 27 International Congress of Applied psychology
Hauer, Esther; Westerberg, Kristina; Nordlund, Annika
Abstracts from the 14th European Congress of work and Organizational Psyhology (CD)
Hauer, Esther; Westerberg, Kristina
The 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago, Spain, 2009
Tafvelin, Susanne; Westerberg, Kristina
Journal of Workplace Learning, Emerald 2009, Vol. 21, (8) : 581-594
Westerberg, Kristina; Hauer, Esther
The 13:th European Congress of Work and Organizational Psychology : 85-85
Tafvelin, Susanne; Westerberg, Kristina
Qualitative Research in Psychology, Vol. 4, (1/2) : 15-28
Westerberg, Kristina; Strandberg, Sara
Kunskap i socialt arbete: om villkor, processer och användning, Stockholm: Natur och Kultur 2006 : 215-228
Westerberg, Kristina
Utvecklings- och fältforskningsenheten (UFFE) vid Umeå socialtjänst. 2004
Hyvönen, Ulf; Blom, Björn; Westerberg, Kristina
Mind, culture and activity, Vol. 8, (3) : 231-249
Westerberg, Kristina
Scandinavian Journal of Management, Elsevier 2000, Vol. 16, (2) : 189-208
Westerberg, Kristina; Armelius, Kerstin
Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborative Computing and Work Practices, Neteherlands: KLuwer Academic Publishers 1999, Vol. 8, (1/2) : 95-114
Westerberg, Kristina

Forskargrupper

Gruppmedlem