Hoppa direkt till innehållet

Planeringsenheten

Anställda medarbetare

Carina Henningsson, controller

Som biträdande budgetchef/controller arbetar jag med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet.

Daniel Andersson, akademisekreterare

Jag ansvarar och bereder under universitetsledningen för frågor om universitetets beslutsstruktur och organisation samt ansvarar,  i dialog med universitetsdirektören, för administrationen och handläggning kring universitetsstyrelse, ledningsgrupp, ledningsråd samt kanslichefsmötet. 

Ester Roos-Engstrand, utredare

Jag arbetar med frågor som rör forskarutbildning såsom regler, riktlinjer och kvalitetsfrågor. Har du frågor som rör forskarutbildning kan du ställa dom till mig. Jag också bevakar och analyserar det som händer och sker i vår omvärld som berör högskolesektorn. 

Inger Duchek, controller

Jag arbetar som verksamhetscontroller inom universitetsförvaltningen, med verksamhetsplanering, verksamhetsberättelser, utvecklingsprojekt och audits.

Kristoffer Lindell, projektledare

Projektledare inom forskningsinfrastruktur och forskningsinformation.

https://orcid.org/0000-0001-5609-6097