Hoppa direkt till innehållet
printicon

Planeringsenheten

Anställda medarbetare

Anna Tjernberg, sekreterare

Jag arbetar med administrativt stöd till universitetsledningen. 

Carina Henningsson, controller

Som biträdande budgetchef/controller arbetar jag med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet.

Carl Larsson, utredare

Som utredare arbetar jag bland annat med regler och styrdokument, beredning av ärenden och framtagande av underlag till universitetsledning, samt olika former av verksamhetsuppföljning.

Daniel Andersson, akademisekreterare

Jag ansvarar och bereder under universitetsledningen för frågor om universitetets beslutsstruktur och organisation samt ansvarar,  i dialog med universitetsdirektören, för administrationen och handläggning kring universitetsstyrelse, ledningsgrupp, ledningsråd samt kanslichefsmötet. 

Ester Roos-Engstrand, utredare

Jag arbetar med frågor som rör forskarutbildning såsom regler, riktlinjer och kvalitetsfrågor. Har du frågor som rör forskarutbildning kan du ställa dom till mig. Jag också bevakar och analyserar det som händer och sker i vår omvärld som berör högskolesektorn. 

Inger Duchek, controller

Jag arbetar som verksamhetscontroller inom universitetsförvaltningen, med verksamhetsplanering, verksamhetsberättelser, utvecklingsprojekt och audits.

Katarina Andersson, sekreterare

Sekreterare till rektor och Universitetsdirektör

Kristoffer Lindell, projektledare

Projektledare inom forskningsinfrastruktur och forskningsinformation.

https://orcid.org/0000-0001-5609-6097