"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Planeringsenheten

Anställda medarbetare

Carina Henningsson
Telefon
090-786 56 63

Som controller på Planeringsenheten arbetar jag i huvudsak med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet.

Daniel Andersson

Jag ansvarar för ledningskoordination (rektors samordnare), gatekeeping och hantering av universitetets övergripande processer avseende ärende- och beslutshantering.

Telefon
090-786 53 24

Doktorandkoordinator, utredare, omvärldsbevakare, donationshandläggare

Fredrik Georgsson
Telefon
090-786 54 79

Kvalitetsutvecklare. Sitter också i styrelsen för SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs).

Insa Wemheuer
Telefon
090-786 99 70

Utredare med inriktning mot forskningsinfrastruktur som ger kvalificerat administrativt stöd till universitetsledningens arbete med forskningsfrågor

Isabelle Riby
Telefon
090-786 60 96

Jag arbetar med ekonomifrågor som bl.a. budget, prognos, bokslut, redovisningsmodellen och uppföljningar.

Johanna Blomström
Telefon
090-786 74 95

Jag arbetar som utredare på planeringsenheten med forskningsstrategiska frågor och miljörevision. Jag är handläggare för det forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) och profilområden.  

 

Katarina Andersson
Telefon
090-786 63 27

Sekreterare till rektor

Maria Hanell
Telefon
090-786 80 99
Per Nilsson
Telefon
090-786 68 66

Huvudsakliga arbetsuppgifter universitetsgemensamma projekt, evenemang, verksamhetsplanering, uppföljningar och andra utredningsfrågor.

Sara Rambe
Telefon
090-786 63 78

Jag arbetar som sekreterare till universitetsdirektör, bitr. universitetsdirektör, prorektor och vice rektorer.