"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studentcentrum

Anställda medarbetare

Elin Norberg
Telefon
090-786 69 19

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå.

Madelene Bergström
Telefon
090-786 97 67

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Maria Rudberg
Telefon
090-786 51 34

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt arbetar med lokala examensbeskrivningar.

Marie Wilhelmsson
Telefon
090-786 55 58

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grund- och avancerad nivå.

Martin Öberg
Telefon
090-786 63 70

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Stina Norberg
Telefon
090-786 53 44

Handlägger och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grundnivå.