"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Örjan Pettersson

Jag jobbar som studierektor vid institutionen i geografi. 

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi Roll: Studierektor
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min undervisning handlar framför allt om samhällsplanering i vid bemärkelse, framför allt fysisk planering och regional utveckling, samt geografiska informationssystem (GIS). Mina forskningsintressen berör regional utveckling och planering, med fokus på nordliga områden och naturresurser.

The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of northern Europe, London and New York: Routledge 2019 : 78-98
Avango, Dag; Kunnas, Jan; Pettersson, Maria; et al.
Samhällsplaneringens teori och praktik, Stockholm: Liber 2019 : 255-264
Stjernström, Olof; Pettersson, Örjan
Land use policy, Elsevier 2018, Vol. 79 : 801-811
Bergstén, Sabina; Stjernström, Olof; Pettersson, Örjan
European Countryside, Prag: De Gruyter Open 2018, Vol. 10, (1) : 23-37
Stjernström, Olof; Pettersson, Örjan; Karlsson, Svante
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, London: Palgrave Macmillan 2017 : 183-224
Keskitalo, E. Carina H.; Karlsson, Svante; Lindgren, Urban; et al.
Globalisation and change in forest ownership and forest use: natural resource management in transition, Palgrave Macmillan 2017 : 225-259
Stjernström, Olof; Ahas, Rein; Bergstén, Sabina; et al.
Fennia, Geografiska sällskapet i Finland 2016, Vol. 194, (1) : 18-31
Almstedt, Åsa; Lundmark, Linda; Pettersson, Örjan
Resources policy, Elsevier 2016, Vol. 49 : 31-40
Tano, Sofia; Pettersson, Örjan; Stjernström, Olof
GERUM Kulturgeografisk arbetsrapport, 2014-08-18
Pettersson, Örjan; Andersson, Kjell
Arctic, Arctic Institute of North America 2013, Vol. 66, (3) : 351-365
Keskitalo, E Carina H; Malmberg, Gunnar; Westin, Kerstin; et al.
Plan, Stockholm: Föreningen för samhällsplanering 2013, (1) : 42-45
Stjernström, Olof; Karlsson, Svante; Pettersson, Örjan
Urbani Izziv, Vol. 23, (Suppl. 1) : S42-S52
Lundmark, Linda; Pettersson, Örjan
CERUM rapport, 31
Garli, Fredrik; Pettersson, Örjan
Fennia, Vol. 188, (1) : 61-75
Knobblock, Erika; Pettersson, Örjan
Social capital and development trends in rural areas: Volume 5, Jönköping: RUREG 2010 : 151-167
Pettersson, Örjan
GERUM Arbetsrapport, 2009-11-20
Pettersson, Örjan
Social capital and development trends in rural areas, Kyoto: University, MARG 2006 : 85-102
Habteselassie, Dawit; Pettersson, Örjan; Wiberg, Ulf
Endogenous factors stimulating rural development
Habteselassie, Dawit; Pettersson, Örjan; Wiberg, Ulf
CERUM Working Paper, 64
Pettersson, Örjan; Westerberg, Pernilla
GERUM, 2002:2
Pettersson, Örjan
Pettersson, Örjan; Lindgren, Urban; Jansson, Bruno
Fennia, Helsinki: Geografiska sällskapet i Finland 2001, Vol. 179, (2) : 159-173
Pettersson, Örjan
Papers in regional science (Print), Springer 2001, Vol. 80, (4) : 389-409
Pettersson, Örjan
Rapport, 4
Lindgren, Urban; Pettersson, Örjan; Jansson, Bruno; et al.
CERUM Working Paper, 23
Pettersson, Örjan; Nordström, Anna; Rislund, Linda
CERUM Working Paper, 13
Pettersson, Örjan