"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att stimulera regional utveckling i Kvarkenregionen.

Detta sker genom att ur ett transnationellt perspektiv: - studera regional mobilisering på olika nivåer - genom studierna möjliggöra jämförelser länder och regioner emellan - identifiera goda resultat som kan överföras mellan länder, och bidra till transnationellt lärande mellan länderna samt gränsöverskridande nytta, tillväxt och innovation - på lång sikt skapa ett interregionalt Kvarkeninstitut. Målgruppen för resultaten från projekten är forskare, politiker, planerare, företagsledare och andra nyckelaktörer i den regionala utvecklingen.

Projektansvarig

Ulf Wiberg
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-10-01 2009-09-30

Finansiering

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 2009: 1 410 000 kr
Länstyrelsen Västerbotten, 2009: 282 000 kr
Österbottens Förbund, 2009: 282 000 kr
Vasa Universitet, 2009: 94 000 kr
Åbo Akademi, 2009: 94 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Transportforskningsenheten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att stimulera regional utveckling i Kvarkenregionen. Detta sker genom att ur ett transnationellt perspektiv studera regional mobilisering på olika nivåer.

I projektet genomförs jämförelser mellan Västerbotten och Österbotten med särskilt syfte att identifiera goda resultat som kan överföras mellan dessa regioner och därmed skapa gränsöverskridande tillväxt- och innovationsprocesser.
Senast uppdaterad: 2023-03-29