"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Wikimedia Commons

Hållbar tillväxt: Hur kan medelstora kommuner utnyttja sin utvecklingspotential när stora företag etablerar sig?

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Batterifabriken Northvolts miljardinvestering i Skellefteå har satt igång en snabb omvandlingsprocess i området. Det här projektet ska undersöka den planeringsutmaning som staden och kommunen står inför och hur Northvolts etablering kan bidra till en hållbar utveckling.

Doktorand och handledare

Moa Hedström
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 30
Madeleine Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 57

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2026-12-31

Finansiering

Företagsforskarskolan 50 procent, Skellefteå kommun 50 procent.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Efter årtionden av desinvesteringar och befolkningsminskning har flera platser i norra Sverige nu lockat till sig nya storskaliga industriinvesteringar som beskrivs som ”gröna industrier”. År 2019 beslutades det, efter konkurrens mellan 20 svenska kommuner, att Northvolt valt Skellefteå kommun som plats att bygga en av de första stora batteriproduktionsanläggningar i Europa och bland de största i världen.

Northvolts investering är enorm, ca 30 miljarder kronor, och skapar tusentals nya jobb, både inom industrin, och i resten av samhället. Den snabba tillväxten innebär samtidigt en utmaning för kommunen att hantera, inte minst planeringsmässigt. Nya planer behöver tas fram relativt skyndsamt och olika intressen behöver vägas mot varandra.

Projektets övergripande syfte är att undersöka planeringens möjligheter att möta utmaningar som genereras av plötsliga förändringsbehov. Projektet ska undersöka hur Northvolts stora investering i Skellefteå kan bidra till en hållbar utveckling i Skellefteå stad och kommun.

Målet är att problematisera pågående omvandlingsprocesser och formulera alternativa långsiktiga strategier som utvidgar och stärker det lokala och regionala handlingsutrymmet. Vidare är målet att synliggöra målkonflikter i konkreta planeringssituationer samt att finna metoder för hållbara planeringspraktiker.

Genom att studera ett konkret förändringsförlopp medan det pågår är också ambitionen att utifrån projektet dra lärdomar som kan komma till nytta vid andra liknande storskaliga investeringar. Andra storskaliga projekt är på gång i norra Sverige och andra håll i Europa.

Extern samarbetspart: Skellefteå kommun

 

Senast uppdaterad: 2024-06-14