"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ahmed Osama Ahmed Hassan

Jag är One Health Infektion Epidemiolog. Jag forskar och undervisar i epidemiologi av infektionssjukdomar i gränssnittet mellan människor, djur och deras delade miljö.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Avdelningen för virologi, Immunologi
Plats
By 6F, plan 2, Universitetssjukhuset by 6F, 418 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag är One Health Infektion Epidemiolog. Jag har en MSc och PhD i epidemiologi och folkhälsa från Umeå universitet, Sverige. Jag avslutade också en postdoc vid Medicinska fakulteten, Universitetet i Oslo, Norge. Jag använder "The One Health Approach" där interdisciplinärer arbetar tillsammans för att förstå samspelet mellan djurs och människors hälsa och deras gemensamma miljö för att säkerställa hälsa för alla. Detta är i linje med mitt intresse att bättre förstå, förebygga och kontrollera nya och återkommande infektionssjukdomar inklusive antimikrobiell resistens (AMR) och försummade tropiska sjukdomar.

Mitt arbete omfattar undervisning och forskning och jag utför konsultuppdrag för internationella organisationer med anknytning till mitt kompetensområde.

Veterinary medicine and science, John Wiley & Sons 2023, Vol. 9, (4) : 1881-1889
Hassan, Osama Ahmed; de Balogh, Katinka; Winkler, Andrea Sylvia
The international archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences, Copernicus GmbH 2023 : 211-216
Mosomtai, G.; Kasiiti, J.L.; Murithi, R.M.; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, San Francisco: Public Library of Science 2020, Vol. 14, (2)
Tigoi, Caroline; Sang, Rosemary; Chepkorir, Edith; et al.
Tropical Medicine and Health, BioMed Central 2019, Vol. 47, (1)
Bashir, Rania Salah Eldien; Hassan, Osama Ahmed
Data in Brief, Elsevier 2018, Vol. 16 : 762-770
Mosomtai, Gladys; Evander, Magnus; Mundia, Charles; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, Vol. 11, (3)
Affognon, Hippolyte; Mburu, Peter; Hassan, Osama Ahmed; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, Vol. 11, (2)
Hassan, Osama Ahmed; Affognon, Hippolyte; Rocklöv, Joacim; et al.
Umeå University medical dissertations, 1858
Ahmed Hassan Ahmed, Osama
International Journal of Infectious Diseases, Vol. 46 : 49-55
Mosomtai, Gladys; Evander, Magnus; Sandström, Per; et al.
Infection Ecology & Epidemiology, CoAction Publishing 2014, Vol. 4
Hassan, Osama Ahmed; Ahlm, Clas; Evander, Magnus
PLoS Neglected Tropical Diseases, San Francisco, CA: Public Library of Science 2011, Vol. 5, (9)
Hassan, Osama Ahmed; Ahlm, Clas; Sang, Rosemary; et al.
Affognon, H.; Mburu, P.; Hassan, Osama Ahmed; et al.

Jag har undervisat i olika internationella miljöer.

Vid Umeå universitet är jag en meriterade lärare och jag undervisade i olika kurser med fokus på One Health-infektionsepidemiologi, infektionssjukdomsepidemiologi, katastrofepidemiologi samt folk- och global hälsa.

Jag är grundare och ledare för följande två kurser vid Umeå universitet:

- Infektionsepidemiologi och One Health Response - 7,5 hp- Kurskod UMU-38508

- Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response- 7,5 hp- Kurskod UMU-38509