"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att förutse och ha beredskap mot utbrott av infektionssjukdomar med förödande effekt

Forskningsprojekt Detta projekt syftar till att förbättra kapaciteten att förutsäga, förhindra och mildra effekterna av plötsliga utbrott av infektionssjukdomar med allvarliga negativa effekter på ekonomin i redan eftersatta områden.

Den myggburna virussjukdomen Rift Valley-feber kommer att användas som modell för sjukdomsutbrott som starkt påverkas av miljö- och klimatförändringar. En detaljerad prognosmodell kommer att utvecklas som möjliggör motåtgärder specifikt för drabbade områden i Kenya och Sudan. Modellen tar hänsyn till virusförekomst, sjukdom hos djur och människa, miljöfaktorer, myggbiologi samt kulturella och sociala faktorer. För att uppnå målet kommer ett multidisciplinärt team av specialister från Umeå och Kenya att samarbeta. Projektet betonar den viktiga roll som de politiska beslutsfattarna har i utvecklingen av nödvändig infrastruktur.

Projektansvarig

Magnus Evander
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 90

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-01 2013-12-31

Finansiering

SIDA U-forsk, 2012-2014: 3 600 000 kr
SIDA planeringsanslag, 2010: 98 000 kr
Schlumberger foundation, faculty for the future post doc fellowship, 2012-2014: 750 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
 • Projektmedlemmar
  Clas Ahlm
  Professor, överläkare
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-785 23 09
  Ahmed Osama Ahmed Hassan
  Övrig/annan befattning
  E-post
  E-post

  Externa projektmedlemmar

  Rosemary Sang, Associate professor, PhD, icipe (International centre of insect physiology and ecology), Kenya
  Rees Mbabu Murithi, Dr, DVM, Ministry of Livestock Development, Kenya
  Jacqueline Kasiiti Lichoti-Orengo, Dr, DVM, Ministry of Livestock Development, Kenya
  Per Sandström, Dr, PhD, SLU, Umeå
  Hippolyte Affognon Djosse', Dr, PhD, icipe (International centre of insect physiology and ecology), Kenya

Projektbeskrivning

Detta projekt syftar till att förbättra förmågan att förutse och vara beredd mot effekterna av plötsliga sjukdomsutbrott, speciellt de som påverkas av miljö- och klimatförändringar. Rift Valley feber (RVF), en virussjukdom som sprids med myggor och orsakar sjukdom hos både djur och människor, kommer att användas som en modell för denna typ av utbrott. RVF orsakar inte bara direkt lidande, utan leder också till allvarliga negativa effekter på ekonomin och förvärrar fattigdomen i redan eftersatta områden. Projektet äger rum i Afrikas horn, ett område med höga klimatvariationer, vilket leder till återkommande torka och översvämningar. Denna region bebos till överväldigande del av nomadiska, pastorala samhällen som lever på uppfödning av får, getter och nötboskap. Dessa djur och människor är de som drabbas värst vid RVF utbrott, både vad gäller sjukdom och ekonomiska konsekvenser. För att skapa en prediktionsmodell kommer en stor mängd data att samlas in. Förekomsten av RVF virus och antikroppar mot RVF virus i djur och människor studeras genom provtagning och analys. Förekomsten av RVF virus i myggor och vilka myggarter som är viktiga för överföring av RVF studeras genom insamling av myggor i utvalda regioner. Den höga rörligheten för boskap och den tillfälliga karaktären på nomadiska bosättningar gör det nödvändigt att samla in data, inte bara från djurbesättningarna i fasta positioner, utan framförallt från de vandringsledrer som de nomadiserande herdarnas besättningar utnyttjat för att skapa en modell med hög upplösning. För att nå målet kommer geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys (RS) och Global Positioning System (GPS) användas som verktyg och kombineras med analys av prover från myggor, djur och människor. Projektet kommer också att studera de kulturella och sociala faktorer som påverkar risken för att utsättas för RVF.
Translationell forskning är avgörande för att kunna motverka dessa typer av förödande utbrott och är den bästa strategin för förebyggande och kontroll. Projektet betonar den viktiga roll som de politiska beslutsfattarna har i utvecklingen av den nödvändiga infrastrukturen. Generellt kommer resultaten av denna studie förbättra befintliga system för tidig varning och ge verktyg som stöder beslutsfattandet. Dessa system för tidig varning med hög upplösning är ytterst relevanta för fattiga samhällen som inte har möjlighet att ersätta de förödande ekonomiska förluster ett utbrott innebär.
Senast uppdaterad: 2019-11-26