"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Peter Anton

Jag är huvudstudierektor och biträdande prefekt med ansvar för institutionens grundutbildning, samt ställföreträdande prefekt. Jag är excellent lärare och undervisar i matematisk statistik.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik Roll: Biträdande prefekt, Studierektor
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.E.352 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i matematisk statistik. År 2015 utnämnes jag till excellent lärare. Jag undervisar på de grundkurser i matematisk statistik som institutionen erbjuder till olika program och jag har under många år ansvarat för kurser i multivariat dataanalys och försöksplanering på avancerad nivå.

Jag har tidigare varit verksam som statistisk konsult åt forskare i andra ämnen, framför allt inom medicin och biologi. Jag har även arbetat med uppdragsutbildning mot ett flertal olika företag.

Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academia Press 2013, Vol. 136 : 269-279
Panigrahi, Satya; Nydahl, Anna; Anton, Peter; et al.
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 206-218
Svensson, Ingrid; Anton, Peter; Nilsson, Lennart

Forskningsprojekt

1 januari 2016 till 30 juni 2019