"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Peter Anton

Peter Anton

Jag är huvudstudierektor och biträdande prefekt med ansvar för institutionens grundutbildning, samt ställföreträdande prefekt. Jag är excellent lärare och undervisar i matematisk statistik.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik Roll: Biträdande prefekt, Studierektor
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.E.352 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i matematisk statistik. År 2015 utnämnes jag till excellent lärare. Jag undervisar på de grundkurser i matematisk statistik som institutionen erbjuder till olika program och jag har under många år ansvarat för kurser i multivariat dataanalys och försöksplanering på avancerad nivå.

Jag har tidigare varit verksam som statistisk konsult åt forskare i andra ämnen, framför allt inom medicin och biologi. Jag har även arbetat med uppdragsutbildning mot ett flertal olika företag.

Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academia Press 2013, Vol. 136 : 269-279
Panigrahi, Satya; Nydahl, Anna; Anton, Peter; et al.
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 206-218
Svensson, Ingrid; Anton, Peter; Nilsson, Lennart

Forskningsprojekt

1 januari 2016 till 30 juni 2019