"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Final Inspection and Quality Analysis

Forskningsprojekt Vid tillverkning av fordon är ytbehandlingsprocessen i hög grad automatiserad, med undantag av kvalitetskontroll som i stor utsträckning sker manuellt.

AB Volvo har tillsammans med Umeå universitet och Volvo Cars identifierat ett behov av att införa ett automatiserat kvalitetssystem för inspektion och reparation av målade fordonskroppar. Målet med FIQA är att minimera reparationskostnader och förbättra kvaliteten på levererade produkter, med ett effektivt och automatiserat kvalitetskontrollsystem. FIQA kommer att leverera ett automatiserat pilotsystem som upptäckter fel, larmar, och identifierar felorsaker.

Projektansvarig

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Patrik Rydén
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2019-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Elektroteknik och systemteknik, Statistik

Externa finansiärer

Vinnova

Projektbeskrivning

Vid tillverkning av fordon (lastbilar, bilar etc.) är ytbehandlingsprocessen i hög grad automatiserad, med undantag av kvalitetskontroll som i stor utsträckning sker manuellt. AB Volvo har tillsammans med Umeå universitet och Volvo Cars identifierat ett behov av att införa ett automatiserat kvalitetssystem för inspektion och reparation av målade fordonskroppar.

Målet med FIQA är att minimera reparationskostnader och förbättra kvaliteten på levererade produkter, med ett effektivt och automatiserat kvalitetskontrollsystem.

FIQA kommer att bidra till FFIs (hållbar produktionsteknik, ytbehandling och målning) prioriterade forskningsområden genom att ge:
- minskade produktionskostnader för fordonsindustrin
- minskad miljöpåverkan tack vare minskat behov av reparationer och justeringar
- ökad kunskap inom området automatiserad statistisk process-kvalitetskontroll, tack vare synergistiska effekter och kunskapsöverföring mellan svensk fordonsindustri och akademi
- utveckling av nya metoder och strategier för automatiserad statistisk process-kvalitetskontroll.
- ett långsiktigt samarbete mellan Umeå universitet och svensk fordonsindustri

FIQA kommer att leverera ett automatiserat pilotsystem som upptäckter fel, larmar, och identifierar felorsaker. Systemet kommer att utvärderas i produktion vid Volvo lastvagnar Umeå och resultatet
kommer att kommuniceras till svensk fordonsindustri via konferenser, workshops och publikationer.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-10