"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Pia Grahn

Pia Grahn

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Fysiker vid Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Radiofysik
Plats
27, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Lokalförsörjningsenheten
Plats
Förvaltningshuset, Tornet, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå