"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rao Vippili

Jag är postdoktor i Fredrik Almqvists grupp med fokus på att utveckla läkemedel som hämmar grampositiva bakterieinfektioner.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10, C4-41-07 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en doktorsexamen i  kemi från Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi), Indien. Under mina doktorandstudier arbetade jag med organokatalys och utvecklade nya metoder för selektiv syntes av molekyler.

Efter att ha avslutat mina doktorandstudier började jag som postdoktor i september 2018 vid Max-Planck Dortmund med prof. Herbert Waldmann och dr. Loh (gruppledare). Som postdoc har jag börjat undersöka nya katalytiska system för att göra selektiv kolhydratpolyolfunktionalisering och kemisk biologi av dess derivat. Jag publicerade mina forskningsresultat i välrenommerade tidskrifter som Nature Chemistry 2023, 15, 424-435, Nature Communications 2020, 11, 4911, etc.

I februari 2022 flyttade jag till professor Fredrik Almqvists lab vid Umeå universitet för att lösa ett verkligt problem inom läkemedelskemi, aktivt utveckla läkemedel som hämmar grampositiva bakterieinfektioner. Patogener har utvecklat resistens mot de flesta av klasserna av godkända antibiotika, vilket skapar ett behov av att utveckla nya terapier för att behandla allvarliga AMR-infektioner. 2-Pyridones, en ny klass av syntetiska byggklossar med specifika substitutionsmönster, har visat sig inrikta sig på olika aspekter av bakteriell fysiologi.

Forskargrupper

Gruppmedlem