"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johan Gunséus

Fredrik Almqvist Lab

Forskargrupp Vi fokuserar på design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.

Vår grupp är inriktad på design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. För närvarande fokuserar gruppen på att ta fram och syntetisera nya föreningar för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.  

Vår grupp har banat väg för design och syntes av ringsammansatta 2-pyridonföreningar som peptidomimetika och har tillsammans med Dr. Hultgrens forskargrupp vid Washington University i St. Louis visat att dessa föreningar är idealiska för utveckling av antivirulensföreningar. Vidare har vi tillsammans med Dr. Chapman vid University of Michigan studerat ett urval av föreningar som är utmärkta verktyg i strävan efter en större förståelse för mekanismerna bakom amyloidbildning.

Det breda utbudet av föreningar som har utvecklats i labbet har lett till flera tvärvetenskapliga samarbeten och bland dessa har gruppen pågående forskning med UCMR-forskare Sven Bergström och Åsa Gylfe (klamydia), Jörgen Johansson och Elisabeth Sauer-Eriksson (listeria) och Johan Normark (tuberkulos) i syfte att förbättra effektiviteten och dissekera exakta mekanismer.

I samarbete med forskargrupper i Europa och USA studeras effekterna av föreningar som gör tuberkulosbakterien Mycobacterium tuberculosis känslig för immunsvar och vissa antibiotika igen. Effekten av dessa föreningar studeras i in vitro- och in vivo-modeller samtidigt som studier för att förstå de exakta verkningsmekanismerna pågår. Studierna är ett resultat av ett samarbete mellan Fredrik Almqvist och Dr. Christina Stallings vid Washington University i St. Louis, och dessa nya föreningar har stor potential att förbättra behandlingarna mot tuberkulos, den dödligaste smittsamma infektionssjukdomen i världen.

Forskningsledare

Fredrik Almqvist
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 25

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi
Antibiotikaresistens - är slaget förlorat?

Professor Fredrik Almqvist, kemi, föreläser på Vetenskapslunch 6 oktober 2016.

Bild på färgglada vätskor i provrör
Innovativ forskning i fokus – avknoppningsbolag i final om fint pris

Samhällsnyttiga produkter och tjänster med grund i forskning eller utbildning uppmärksammas vid Umeågalan.

Samtal mellan fyra forskare
Uppstart av de prioriterade forskningsområdena

De tre områdena är fakultetsövergripande och visar bredden och spetsen på forskningen vid Umeå universitet.

Designar små molekyler för att hämma infektion av RNA-virus

Det mest givande med att vara molekylmakare är när en förening med potential går att använda kliniskt.

Senast uppdaterad: 2024-02-01