"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Johan Gunséus

Fredrik Almqvist Lab

Forskargrupp Forskargruppen fokuserar på design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.

Vår grupp är inriktad på design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. För närvarande fokuserar gruppen på att ta fram och syntetisera nya föreningar för att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.  

Vår grupp har banat väg för design och syntes av ringsammansatta 2-pyridonföreningar som peptidomimetika och har tillsammans med Dr. Hultgrens forskargrupp vid Washington University i St. Louis visat att dessa föreningar är idealiska för utveckling av antivirulensföreningar. Vidare har vi tillsammans med Dr. Chapman vid University of Michigan studerat ett urval av föreningar som är utmärkta verktyg i strävan efter en större förståelse för mekanismerna bakom amyloidbildning.

Det breda utbudet av föreningar som har utvecklats i labbet har lett till flera tvärvetenskapliga samarbeten och bland dessa har gruppen pågående forskning med UCMR-forskare Sven Bergström och Åsa Gylfe (klamydia), Jörgen Johansson och Elisabeth Sauer-Eriksson (listeria) och Johan Normark (tuberkulos) i syfte att förbättra effektiviteten och dissekera exakta mekanismer.

I samarbete med forskargrupper i Europa och USA studeras effekterna av föreningar som gör tuberkulosbakterien Mycobacterium tuberculosis känslig för immunsvar och vissa antibiotika igen. Effekten av dessa föreningar studeras i in vitro- och in vivo-modeller samtidigt som studier för att förstå de exakta verkningsmekanismerna pågår. Studierna är ett resultat av ett samarbete mellan Fredrik Almqvist och Dr. Christina Stallings vid Washington University i St. Louis, och dessa nya föreningar har stor potential att förbättra behandlingarna mot tuberkulos, den dödligaste smittsamma infektionssjukdomen i världen.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi
Ny klass av antibiotika mot resistenta bakterier

Umeåforskare ett steg närmare nytt vapen mot multiresistenta bakterier.

Tvärvetenskaplig forskning beviljas prestigefyllt bidrag från Vetenskapsrådet

30 forskningsmiljoner går till nanomediciska precisionsterapier för behandling av nedre luftvägsinfektioner.

Ny grupp av antibakteriella substanser funnen

Molekylegenskaper kan lätt förändras kemiskt och forskarna hoppas kunna utveckla nya, effektiva antibiotika.

Senast uppdaterad: 2021-06-15