"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rasmus Öberg

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och studerar biofysik och biofotonik i Magnus Andersson Lab

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för fysik Enhet: Biophysics and Biophotonics group
Plats
Fysikhuset, plan 3, Linnaeus väg 24, FA332 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Rasmus tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Umeå universitet 2020, med inriktning mot material- och nanovetenskap. Under ett utbytesår vid City University of Hong Kong 2018 studerade han avancerad optik och laserfysik. Han kombinerar nu dessa intressen i sin doktorandforskning, där han studerar biofysik och biofotonik i Magnus Andersson Lab. Han har också ett nära samarbete med Försvarets forskningsinstitut (FOI), genom Företagsforskarskolan.

I sin forskning använder Rasmus sig av optiska metoder för att studera fysikaliska och kemiska egenskaper hos biologiska mikroorganismer. Mer specifikt använder han spektroskopiska metoder som Raman-, absorbans- och fluorescensspektroskopi, samt optisk pincett för att studera enskilda mikroorganismer. De objekt han studerar inkluderar bakteriesporer; en mycket resistent form av bakterier som orsakar ett mångtal sjukdomar, från vanlig matförgiftning till mjältbrand. Vidare använder han spektroskopiska metoder för att studera skadliga kemikalier, exempelvis opioider och nervgift. Hans forskning syftar till att skapa nya metoder och protokoll för att spåra och karaktärisera skadliga kemiska och biologiska ämnen.

Utöver sin forskning har Rasmus undervisat i Optik och vågfysik, och är för närvarande assisterande programansvarig för Teknisk fysik vid Umeå Universitet. På fritiden tycker Rasmus om att skriva, både vetenskaplig och icke-vetenskaplig litteratur, samt att simma utomhus.

Journal of Raman Spectroscopy
Öberg, Rasmus; Landström, Lars; Gracia-Espino, Eduardo; et al.
Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 128, (7) : 1638-1646
Öberg, Rasmus; Sil, Timir B.; Johansson, Alexandra C.; et al.
The Analyst, Royal Society of Chemistry 2024, Vol. 149, (6) : 1861-1871
Öberg, Rasmus; Sil, Timir Baran; Ohlin, C. André; et al.
Biophysical Journal, Elsevier 2023, Vol. 122, (13) : 2696-2706
Jonsmoen, Unni Lise; Malyshev, Dmitry; Öberg, Rasmus; et al.
BMC Microbiology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Malyshev, Dmitry; Jones, Imogen Anne; McKracken, Matthew; et al.
Research in Microbiology, Elsevier 2023, Vol. 174, (6)
Nilsson, Daniel P.G.; Jonsmoen, Unni Lise; Malyshev, Dmitry; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Qamar, Saqib; Öberg, Rasmus; Malyshev, Dmitry; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Valijam, Shayan; Nilsson, Daniel P. G.; Malyshev, Dmitry; et al.
Biosensors & bioelectronics, Elsevier 2023, Vol. 231
Valijam, Shayan; Nilsson, Daniel; Öberg, Rasmus; et al.
The Analyst, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 148, (9) : 2141-2148
Öberg, Rasmus; Dahlberg, Tobias; Malyshev, Dmitry; et al.
Proceedings Volume 12116, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE) Sensing XXIII, 2022
Johansson, Alexandra C.; Landström, Lars; Öberg, Rasmus; et al.
Journal of Raman Spectroscopy, John Wiley & Sons 2022, Vol. 53, (7) : 1293-1301
Malyshev, Dmitry; Dahlberg, Tobias; Öberg, Rasmus; et al.
Journal of Biophotonics, John Wiley & Sons 2022, Vol. 15, (8)
Malyshev, Dmitry; Robinson, Nicholas Finlay; Öberg, Rasmus; et al.
Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier 2022, Vol. 265
Malyshev, Dmitry; Öberg, Rasmus; Dahlberg, Tobias; et al.
Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier 2022, Vol. 271
Malyshev, Dmitry; Öberg, Rasmus; Landström, Lars; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem