"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-09

Detekterar bakteriesporer snabbare och effektivare

NYHET Fysiker Rasmus Öberg, doktorand i Företagsforskarskolan, studerar i samverkan med Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, beröringsfria ljusbaserade detektionstekniker för att karakterisera bakteriesporer.

Text: Ingrid Söderbergh

Med hjälp av vår optiska pincett kan vi studera sporer och andra organismer på individnivå.

Biologiska och kemiska hot har gemensamt att små mängder skadeämne kan orsaka stor skada. Det finns därför ett högt samhällsintresse att finna tekniker för att snabbt och effektivt detektera och karaktärisera små mängder av dessa substanser, och därmed förhindra mycket av den skada de skulle kunna orsaka.

Det finns både bakterier som är helt ofarliga för människor, så som Bacillus thurengenesis, till livsfarliga Bacillus anthricis som orsakar mjältbrand och används som biovapen.

– I mitt projekt jobbar jag mest med snälla bakterier, men då det krävs arbete med farligare bakterier arbetar jag i ett högrisklabb med speciella skyddskläder och skyddsutrustning, säger Rasmus Öberg, doktorand på Institutionen för fysik och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Rasmus Öberg fokuserar huvudsakligen på sporer, det vilotillstånd som bakterier övergår till vid ogynnsamma förhållanden så som kyla och värme och förekomst av biocider. De kan då vara svåra att sanera och orsakar problem till exempel på sjukhus, i lantbruket eller inom livsmedelsproduktionen.

Den vanligaste tekniken att detektera bakterier i dag är att man gör en odling på agarplattor, men det är både tidskrävande och kan vara farligt då det kräver viss närkontakt med bakterien. Rasmus Öberg använder sig i stället av beröringsfria ljusbaserade detektionsmetoder i realtid: absorption, spridning och fluorescens.

– Genom att mäta ljuset som bryts kan man få fram kemisk information. När ljus passerar genom en organism ändras ljusets våglängd och riktning baserat på organismens struktur och kemiska uppbyggnad. Vi kan sedan mäta dessa ändringar för att förstå den organism vi mäter på, förklarar Rasmus Öberg.

Hans mål är att karakterisera biofysiska och kemiska egenskaper hos bakteriesporer, men också utveckla nya och effektivare detekteringsmetoder som kan kombineras med den traditionella metoden. Han vill också ta reda på mer om sporers resistensförmåga.

Rasmus Öberg är i grunden fysiker men i sitt projekt arbetar han i gränslandet mellan fysik, kemi och molekylärbiologi.

– Det är alltså inte så mycket renodlad experimentell fysik, men det är samtidigt väldigt spännande! Mycket av den viktiga forskningen som utförs i dag sker i gränslandet mellan olika vetenskapliga discipliner. Det är en spännande utmaning för mig att lära mig mer hur det kemiska och biologiska relaterar till fysiken.

Rasmus Öberg använder sig också av den Nobelprisbelönade så kallade optiska pincetten, en metod som kräver mycket övning. En optisk pincett arbetar med hjälp av laserljus som riktas ner genom objektivet i ett mikroskop för att fixera olika objekt som ska skärskådas.

– Med hjälp av vår optiska pincett kan vi studera sporer och andra organismer på individnivå. Tack vare detta kan vi fånga upp heterogeniteter som annars skulle försvinna vid mätningar på större kluster av sporer.

På lång sikt hoppas Rasmus Öberg att hans arbete bidrar till en förbättrad folkhälsa, snabbare och säkrare detektionsmetoder samt en säkrare arbetsmiljö för medicinsk personal.

Rasmus Öberg är doktorand på Institutionen för fysik och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. I sitt projekt utvecklar han beröringsfria detektionstekniker för att karaktärisera farliga ämnen i samverkan med Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Hans handledare är Magnus Andersson, universitetslektor på Institutionen för fysik vid Umeå universitet.

Om Företagsforskarskolan:

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet bygger på samverkan mellan universitet, forskare och företag eller organisation och syftar till att förena nytta för både samhället och den externa parten samtidigt som en utbildning av nya högkvalitativa forskare sker. doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Forskarskolan är öppen för alla discipliner och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet.

www.umu.se/foretagsforskarskolan

För mer information, kontakta gärna:

Rasmus Öberg
Doktorand
E-post
E-post