"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Rasmus Öberg

Utveckling av beröringsfria detektionstekniker för karaktärisering av toxiska biologiska ämnen

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Rasmus Öberg utvecklar nya och mer känsliga tillvägagångssätt för att detektera och karaktärisera toxiska substanser. Med hjälp av beröringsfria mättekniker utvecklar vi nya metoder för att bättre förstå och motverka huvudsakligen biologiska, men även kemiska hot.

Projektansvarig

Rasmus Öberg
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2025-08-31

Finansiering

50% Företagsforskarskolan och 50% Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för Fysik

Forskningsområde

Fysik

Projektbeskrivning

Toxiska substanser utgör ett direkt hot mot vår folkhälsa. Biologiska och kemiska hot har gemensamt att små mängder skadeämne kan orsaka stor skada.  Det finns därför högt samhällsintresse att finna metoder och tekniker för att snabbt och effektivt detektera och karaktärisera små mängder av dessa substanser, och därmed förhindra mycket av den skada de skulle kunna orsaka.

Rasmus Öberg arbetar tillsammans med gruppen för Biofysik och biofotonik vid Umeå Universitet, i samarbete med Totalförsvarets Forskningsinstitut, för att utveckla metoder för detektion av biologiska och kemiska hot. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv utvecklar vi huvudsakligen optiska och spektroskopiska tekniker för applicering i detektion och karaktärisering. Vårt arbete innefattar flertalet undersökningsobjekt och tekniker, från detektion av enstaka molekyler med hjälp av ytförstärkt Raman-spektroskopi, till karaktärisering av mer komplexa biologiska system som bakterier och bakteriesporer med hjälp av optisk pincett.

Senast uppdaterad: 2021-03-11