"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Regina Kolzenburg

Förståelse av sambanden mellan klimatförändringar och organismers fysiologi, ekologi, strukturella integritet och biogeokemi i den marina miljön.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Med antropogena klimatförändringar som i allt högre grad påverkar världshaven, så är syftet med min forskning att förstå konsekvenserna av havsförsurning, havsuppvärmning, marina värmeböljor och stormar på bentiska ekosystemfunktioner och arters ekologi, biogeografi, strukturella integritet och biogeokemi. Bland annat ligger huvudfokus på förkalkning av bottenlevande organismer (t.ex. korallalger och kallvattenkoraller), deras kolproduktion och kolinlagringspotential.

Förutom artspecifika gensvar, arbetar jag också med övergripande forskningsfrågor relaterade till förändringar i biologisk mångfald kopplat till makroalgers livsmiljöer och hur direkta klimatförändringseffekter på makroalgsarter påverkar den biologiska mångfalden i tidvatten.

Jag tillämpar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som kombinerar fältarbete, marina mesokosmer inomhus och utomhus samt laboratorieexperiment, allt i samarbete med kollegor från olika forskningsdiscipliner vid UMF, fakulteter vid UMU och samarbetspartners runt om i världen.

Analysmetoder inkluderar laserablation ICP-MS, SEM, fotofysiologiska analyser (t.ex. PAM), karbonatkemiska analyser, draghållfasthet och nanoindentation​.

Hydrobiologia, Springer Science+Business Media B.V. 2024, Vol. 851, (8) : 1939-1955
Ragazzola, Federica; Nannini, Matteo; Raiteri, Giancarlo; et al.
European journal of phycology, Taylor & Francis 2023, Vol. 58, (1) : 83-98
Kolzenburg, Regina; Coaten, Daniel James; Ragazzola, Federica
Aquatic Sciences, Springer Nature 2022, Vol. 84, (2)
Kolzenburg, Regina
Environment Coastal & Offshore Magazine, Technology Systems Corporation 2022, (Special issue: Coastal blu carbon) : 79-81
Kolzenburg, Regina
Environmental and Experimental Botany, Elsevier 2021, Vol. 188
Kolzenburg, Regina; D’Amore, Francesco; McCoy, Sophie J.; et al.
Regional Studies in Marine Science, Elsevier 2021, Vol. 44
Ragazzola, Federica; Kolzenburg, Regina; Adani, Mario; et al.
Marine Environmental Research, Elsevier 2021, Vol. 169
Ragazzola, Federica; Marchini, Agnese; Adani, Mario; et al.
PLANTS, MDPI 2020, Vol. 9, (9)
Ragazzola, Federica; Kolzenburg, Regina; Zekonyte, Jurgita; et al.
Ecology and Evolution, John Wiley & Sons 2019, Vol. 9, (10) : 5787-5801
Kolzenburg, Regina; Nicastro, Katy R.; McCoy, Sophie J.; et al.
Marine Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 150
Rendina, Francesco; Bouchet, Phil J.; Appolloni, Luca; et al.
Progress in Oceanography, Elsevier 2018, Vol. 164 : 75-88
Taucher, Jan; Stange, Paul; Algueró-Muñizb, María; et al.
Molecular Biology Reports, Springer Nature 2018, Vol. 45, (6) : 2791-2794
Tavares, Ana I.; Nicastro, Katy R.; Kolzenburg, Regina; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 4
Taucher, Jan; Bach, Lennart T.; Boxhammer, Tim; et al.