"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Robert Johansson

Jag är universitetslektor i matematik, excellent lärare och arbetar 50 procent som forskningssamordnare på Teknisk naturvetenskaplig fakultet.

 

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.F.324 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för teknik och naturvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Inom min undervisning ingår diverse kurser inom institutionens utbildning på grundnivå och avancerad nivå, bland annat Diskret matematik för datavetare och handledning av examensarbeten på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Jag har skrivit en kursbok tillsammans med en kollega: Introduktion till högre studier i matematik och jag fick Umeå Naturvetar- och teknologkårs pedagogiska pris år 2020 samt blev utsedd till excellent lärare samma år.

Jag var prefekt på Institutionen för matematik och matematisk statistik mellan 2008 och 2018 och arbetar nu som forskningssamordnare på kansliet för Teknisk naturvetenskaplig fakultet. Jag tillhör en forskargrupp i diskret matematik och har där mest arbetat inom extremal grafteori.

Liber 2012
Johansson, Robert; Öhman, Lars-Daniel
Ars combinatoria, Charles Babbage Research Center 2010, Vol. 95 : 277-287
Johansson, Anders; Johansson, Robert; Markström, Klas
Discrete Mathematics, Vol. 283, (1-3) : 263-266
Häggkvist, Roland; Johansson, Robert
Discrete Mathematics, Vol. 219, (1-3) : 123-134
Johansson, Robert
Discrete Mathematics, Vol. 211, (1-3) : 249-254
Johansson, Robert
Journal of Graph Theory, Vol. 28, (1) : 39-42
Johansson, Robert

Forskargrupper

Medlemmar
Diskret matematik