"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Lyrenäs

Doktorand och adjunkt i rättsvetenskap.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetsadjunkt till Centrum för skolledarutveckling
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

I mitt doktorandprojekt undersöker jag olika skolaktörers ansvar i förhållande till skolplikt och rätt till utbildning med fokus på skolfrånvaro.

Barnkonventionen och skolan, Uppsala: Iustus förlag 2021 : 125-141
Lyrenäs, Sara
Stockholm: Liber 2017
Andersson, Anderz; Boström, Viola; Lyrenäs, Sara; et al.
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 221-233
Lyrenäs, Sara; Sidenhag, Lina
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015
Andersson, Anderz; Lyrenäs, Sara; Sidenhag, Lina
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (3) : 331-367
Boström, Viola; Grundin, Lina; Lyrenäs, Sara; et al.

Jag undervisar i utbildningsrätt/skoljuridik på rektorsprogrammet och lärarutbildningar. Undervisar också i skatterätt på juristprogrammet och fristående kurser.