"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Vedin Sharp

Jag är läkare/doktorand och forskar om reflektion och lärande inom akut- och ambulanssjukvård. Jag undervisar även inom medicinsk psykologi och katastrofmedicin.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling
Plats
KA11, Plan 0, NUS, Enheten för Professionell utveckling Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Forskningsprojekt