"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal

Doktorandprojekt En väl utvecklad reflekterande förmåga har visat sig vara relaterad till ett antal positiva effekter, såsom hanterandet av komplexa och oväntade situationer, förmågan att lära sig av erfarenhet, villighet att pröva på utmaningar, professionalism samt (inom hälso- och sjukvård) patientsäkerhet. Doktorand Sara Sharp ska under 2019-2023 studera reflektion bland akut och ambulanspersonal och deras reflektiva förmåga.

Förmåga till reflektion är en garant för att lära och växa i arbetslivet, och har länge betraktats som en viktig färdighet att utveckla i utbildningen. Trots detta konstateras att reflektionsträning inom högre utbildning i många fall är undermålig, och utvecklingen av reflekterande förmåga i utbildning är ofta bristfällig. Reflektion har heller sällan undersökts i det sammanhang där det blir meningsfullt, nämligen i arbetslivet.

Huvudhandledare

Ola Lindberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 67

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Detta projekt syftar till att beskriva och analysera förutsättningar för reflektion samt förändringar i den reflekterande förmågan hos professionella inom akut- och ambulanssjukvård - två verksamheter som präglas av komplexitet och oförutsägbarhet. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas. En utbildningsinsats kommer att genomföras; denna består av undervisning i vad reflektion är och inte är, erbjuder möjlighet att träna på att reflektera på högre nivåer samt tillgång till en lathund för reflektion. Projektet syftar också till att, utifrån resultatet, ge rekommendationer för hur reflektion kan implementeras och varaktigt stödja arbete i sjukvården.                    

Kvantitativ del - Denna del av projektet utgörs av ambulans- och akutpersonals deltagande i en enkätstudie som ämnar undersöka olika bakgrundsfaktorers betydelse för variationer i självskattad reflekterande förmåga och hur forskningspersonerna ser på miljön och förutsättningarna för ett reflekterande klimat. Före- och eftermätningar undersöker effekten av en utbildningsinsats baserad på bästa tillgängliga forskning.                  

Kvalitativ del - Denna del ämnar undersöka förutsättningar för reflektion och hur reflektion används, samt den upplevda nyttan av en utbildningsinsats, inom akut- och ambulanssjukvård. Här används observationer av och enskilda intervjuer med ambulans- och akutpersonal.

Senast uppdaterad: 2021-04-12