"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Viklund

Doktorand i pedagogiskt arbete vid Institutionen för estetiska ämnen. Forskningsintressen är samverkan inom utbildningssektorn, praktiknära forskning, skolutveckling och litteraturundervisning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Jag är doktorand vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen samt kommundoktorand och biträdande vetenskaplig ledare i Piteå kommun. Mitt forskningsämne är pedagogiskt arbete och mina forskningsintressen är samverkan inom utbildningssektorn, praktiknära forskning, skolutveckling och litteraturundervisning.

I mitt avhandlingsprojekt analyserar jag samverkan mellan kommun och universitet i frågor som rör praktiknära forskning och skolutveckling ur ett aktivitetsteoretiskt perspektiv. Jag följer olika samverkansprojekt som involverar aktörer från kommun och universitet för att förstå hur utbildningsrelaterad samverkan utvecklas över tid och hur erfarenheter av samverkan förvaltas i organisationerna. I delstudierna belyser jag samverkan ur såväl individ- som organisationsperspektiv och resultatet förväntas bidra med kunskap om hur långsiktiga samverkansstrukturer mellan universitet och kommuner kan skapas.

För närvarande arbetar jag med tre parallella delstudier kopplade till mitt avhandlingsarbete: 1. Förskollärare och forskare skriver en bok tillsammans. 2. Lärare och forskare handleder gemensamt lärare i aktionsforskningsprojekt. 3. Kommun och universitet samverkar om lärarstudenters examensarbeten. I Piteå kommun arbetar jag som biträdande vetenskaplig ledare med bland annat kommunens FoU-team, forskningscirklar, handledning, lärarnätverk och tidskriften Fufos.

Innan jag hösten 2022 påbörjade mina forskarstudier arbetade jag i 23 år som gymnasielärare i svenska, religion och samhällskunskap vid Strömbackaskolan i Piteå. Som lärare deltog jag i flera samverkansaktiviteter med forskare –bland annat var jag projektledare i ett aktionsforskningsprojekt om litteraturundervisning och deltog i ett projekt om examensarbeten i samverkan. Jag har också samskrivit med forskare i böcker, artiklar och rapporter. Jag ingår i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) vid Lärarhögskolan och sitter i SWERA:s doktorandråds arbetsgrupp.

Educational action research, Routledge 2024, Vol. 32, (3) : 475-492
Bergmark, Ulrika; Dahlbäck, Ann-Charlotte; Hagström, Anna-Karin; et al.
Forskning och utveckling i förskola och skola, Piteå: Piteå kommun 2023, Vol. 2, (1) : 32-48
Bergmark, Ulrika; Kassfeldt, Anna; Viklund, Sara; et al.
Mentoring & Tutoring, Routledge 2023, Vol. 31, (4) : 512-531
Manderstedt, Lena; Viklund, Sara; Palo, Annbritt; et al.
Pedagogisk forskning i Sverige, Växjö: 2022, Vol. 27, (2) : 28-53
Bergmark, Ulrika; Dahlbäck, Ann-Charlotte; Hagström, Anna-Karin; et al.
Lund: Studentlitteratur AB 2022
Bergmark, Ulrika; Graeske, Caroline
Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos), Piteå: Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun 2022, Vol. 1, (2) : 36-50
Viklund, Sara
Lund: Studentlitteratur AB 2021
Bergmark, Ulrika; Viklund, Sara
Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning: Erfarenheter, lärdomar och framtidsspaning, Piteå: Piteå kommun 2021 : 32-56
Viklund, Sara; Palo, Annbritt; Manderstedt, Lena
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Bergmark, Ulrika; Viklund, Sara