"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sebastian Björnberg

Jag forskar om hur det EU-rättsliga begreppet om God förvaltning strukturerar och begränsar förvaltningsmyndighteters godtycke via normprövning, vid användningen av algoritmiska beslutssystem.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar främst i konstitutionell rätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter.