"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stat, individ och brottslighet

Bild: Inhousebyrån

Profilområde Här samlas forskare med intresse för rättsstatliga frågor, särskilt förhållandet mellan statlig maktutövning, rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter. Den forskning som bedrivs inom temat omfattar olika rättsområden, som konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, straffprocessrätt, folkrätt och internationell straffrätt. Många projekt inom temat har på olika sätt koppling till förebyggande, utredning eller konsekvenser av brott.

Pågående forskningsprojekt

  • Rättsstatliga utmaningar vid användning av artificiell intelligens och autonoma system i EU:s gränskontroll

  • Samspelet mellan rättsprinciper i Europeiska Unionens internationella bistånd och dess politiska målsättning att utlokalisera migrationskontroller till tredje land.

  • Folkrättsligt utrymme för samverkan med FN-mekanismer för utredning och förberedelser för åtal av internationella brott.

  • Rättsliga strategier i mål rörande företags ansvar för internationella brott.

  • Rättsligt och institutionellt skydd för förtroendevalda som utsätts för brott.


Tidigare forskning

Tidigare forskning har berört barns rättigheter och sociala faktorer i förhållande till staters hantering av Covid-19. Vidare har forskats om rättssäkerhetsaspekter på olika modeller av tillsyn av exempelvis hälso- och sjukvården.

Projekt har också bedrivits om Sveriges folkrättsliga förpliktelser rörande offer för internationella brott. Vidare har forskats om implementering av internationella instrument mot människohandel, mot hatbrott och om rättsliga implikationer för migranter som utnyttjas i tvångsarbete.

Flera projekt har rört rättsliga frågor av relevans för polisarbete, exempelvis kroppsvisitation och kroppsbesiktning, om effektivitet och rättsstatlighet inom polisarbetet, teknisk underrättelseinhämtning och brottsutredares tillgång till handlingar. Forskning har också bedrivits om samhällets krisberedskap och om åklagares befogenheter att avgöra vilka ärenden som utreds och åtalas.

Mer information om forskning som bedrivs eller har bedrivits med koppling till temat går att finna på de anslutna forskarnas respektive hemsidor.


Samverkan

Under åren har juridiska institutionen medverkat i flera utvecklingsprojekt, bland annat i Vietnam, Laos och Ryssland. Institutionen har också via Raoul Wallenberg Institute medverkat i samarbetsprojekt med universitet i Mellanöstern och Nordafrika.

Kontaktperson

Fanny Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 11

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Länkade projekt

Rättvisa och ansvarsutkrävande vid företags involvering i internationella brott
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2023-08-28